Fastighetsnätverket logotyp

Färdigställd Fallstudie: Byggnadsfirman Lund - Ett systematiskt Energiarbete

2019-11-04

Många fastighetsägare har stor potential till energieffektivisering i sitt bestånd. Fallstudien syftar till att hitta åtgärder för energieffektivisering som går att genomföra för en större del av fastighetsägarens bestånd. Underlaget ska utgöra grund för att motivera andra fastighetsägare att driva ett mer långsiktigt och systematiskt arbete för energieffektivisering.

Syftet är att identifiera åtgärder för energieffektivisering som går att genomföra för en större del av fastighetsägarens bestånd. Målet var att hitta 8 till 10 lönsamma åtgärder för energieffektivisering som tillsammans kan minska byggnadens energibehov med minst 10 procent.

Många flerbostadshus har en liknande uppbyggnad och Byggnadsfirman Lund har, som många andra fastighetsägare, flera byggnader från 60-talet. Genom att ta fram åtgärdsförslag med tillhörande nyckeltal kring energieffektivisering och besparing skapas underlag för att presentera och sprida informationen till flera fastighetsägare.

 

Läs mer om fallstudien och rapporten