Fastighetsnätverket logotyp

Energisparhjälpen ger gratis stöd till BRF:er

2020-03-09

Minskad energianvändning i huset – det är en högaktuell fråga i många bostadsrättsföreningar. Med Energisparhjälpen, en tjänst från Energikontoren Sverige i samarbete med Informationscentrum för hållbart byggande, får ni kostnadsfri hjälp att komma igång.

I många fastigheter används onödigt mycket energi på grund av felaktigt inställda system för exempelvis värme, ventilation och varmvattencirkulation. I äldre byggnader är sällan värmesystemet injusterat så att rätt mängd energi hamnar på rätt ställe – det är obalans i lägenheterna. På andra håll kan det behövas en satsning på tilläggsisolering för att få ner energinota och miljöpåverkan. När det gäller energieffektivisering gäller talesättet ”många bäckar små”, men det kan vara svårt att veta var man börjar och hur man ska gå tillväga. Ett sätt att komma igång är att låta energieffektivisering bli en del av underhållsplanen. Och som tur är finns det hjälp att få i detta arbete – exempelvis via Energisparhjälpen.

Ta med dig energideklarationen

Energisparhjälpen är ett gemensamt initiativ från Energikontoren Sverige och Informationscentrum för hållbart byggande, ICHB. Målgrupp är bostadsrättsföreningar och fastighetsägare som vill komma igång med sin energieffektivisering.

  Stefan Olsson Foto: Energikontoren Sydost

  – Energisparhjälpen är ett första möte med det regionala energikontoret och kommunens energi- och klimatrådgivare. Med gällande energideklaration på bordet får fastighetsägaren rådgivning för att komma igång och fortsätta arbetet med energieffektivisering, säger Stefan Olsson, Nationell samordnare Hållbart Byggande på Energikontor Sydost.

Med hjälp av energideklarationen kan en energi- och klimatrådgivare se hur mycket energi som går åt till uppvärmning, varmvatten och fastighetsel.

– Då kan man jämföra fastighetens energianvändning med den i liknande byggnader och nybyggnation och därefter ge förslag på åtgärder.

Bostadsrättsföreningar som vänder sig till Energisparhjälpen, kan få svar på många frågor – bland annat hur energideklarationen används och vilka första viktiga steg man kan ta för att minska sin energianvändning.


Energisparhjälpen ger personlig rådgivning

Energisparhjälpen finns att tillgå vid ett 40-tal tillfällen på den turnerande fastighetsmässan Fastighet 2020, som vänder sig till bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare.

Förutom utställare och föredragshållare inom energi- och fastighetsförvaltning, finns representanter för det regionala energikontoret och kommunens energi- och klimatrådgivare på plats. Mässbesökarna kan kostnadsfritt boka in Energisparhjälpen.

– Ta reda på vilken mässa som är närmast din fastighet och boka kostnadsfritt Energisparhjälpen hos det regionala energikontoret som är på plats, säger Stefan Olsson.

– Enda kravet är att ta med husets energideklaration som ska vara högst tio år gammal, och uppgifter om energikostnaden per år. Genom råd från Energisparhjälpen och all den information som finns på ICHB.se, kan bostadsrättsföreningar och fastighetsägare på allvar komma igång med att spara energi.


10 tips för minskad energianvändning i BRF

  1. Ta fram statistik på husets energianvändning och jämför både olika år och med liknande fastigheter. SCB:s Statistikservice eller kommunens kostnadsfria energi- och klimatrådgivare kan hjälpa till med jämförelsetal. Berätta om energiläget för styrelse och boende.
  2. Utse en eller ett par energiansvariga i styrelsen som kan fördjupa sig i frågor om energieffektivisering och driva arbetet framåt.
  3. Se över inomhustemperaturen i lägenheterna och begränsa den till 21–22 grader.
  4. Kolla termostatventilerna så att fastighetens alla radiator fungerar som de ska.
  5. Injustera värmesystemet för att få jämn fördelning – ta proffshjälp för detta om du inte är helt säker på hur det går till.
  6. Injustera VVC-slingan (systemet för varmvattencirkulation i fastigheten). Samma som ovan – ta proffshjälp om det behövs.
  7. Begränsa varmvattentemperaturen till 55 grader C vid tappställena (alltså det varmvatten som kommer ur kranarna).
  8. Har fastigheten ventilation med mekanisk från- och tilluft? Begränsa i så falltillufttemperaturen till 19–20 grader.
  9. Överväg att tilläggsisolera vinden, sätta in energiglas eller byta fönster om de är i dåligt skick.
  10. Överväg större åtgärder på sikt – exempelvis tilläggsisolering, värmeåtervinning av frånluft, installation av värmepump eller kanske solceller. För att satsa på rätt åtgärder i rätt ordning, gör gärna först en energikartläggning med hjälp av en energispecialist.

Tips från Energikontoren Sydost