Fastighetsnätverket logotyp

Elnätets roll i energiomställning och tillväxt

2020-06-17

Den 17 juni genomförde Energikontoret ett webbinarie på temat ”Elnätets roll i energiomställning och tillväxt”. Med stor uppslutning, av framförallt tjänstepersoner från Östergötlands kommuner, kunde Östergötlands nätbolag (Vattenfall, Eon och Tekniska Verken) ge sin bild av hur utmaningarna ser ut framöver mellan kapacitetsbrist och tillväxt såväl som elnäten och samhällsplanering.

Östergötland bedöms i dagsläget ligga på en ”acceptabel nivå” gällande kapaciteten i våra lokalnät, men utvecklingen går fort! Därför krävs en mer tydlig, strategisk dialog mellan kommuner och nätbolagen för att undvika eventuella missar i samhällsutvecklingen. Utan dialog riskerar nyetableringar i näringslivet att utebli på grund av kapacitetsbegränsningar i näten och/eller att det skapas en ”först till kvarn” situation, vilket i förlängningen ger oplanerade och ohållbara städer.

Vi på Energikontoret ser denna ut som ett första steg i att skapa större förståelse för framtidens elnäts-utmaningar och vi vill förmedla vikten av en tidig dialog mellan kommuner och elnätsbolagen. Energikontoret genomför en rad olika informationsseminarier varje år på olika teman – näst på tur planeras just nu ett webinaire kring energi- och klimateffektiva bostäder och lokaler!

Föreläsningar från webinariet hittar du här:

Elförsörjningssystemet i förändring
Nätbolagens ansvar och uppdrag i energiomställningen
Vattenfall Eldistribution, Elin Löfblad

Behov av dialog mellan nätbolag och kommun
Fokus lokalnät
Eon, Martin Karlsson

Lolelsinstallationers påverkan på elnätet
Hur vi arbetar tillsammans för att nå längre
Tekniska Verken, Peter Ols

Gott exempel
Samordning, initiativ och lösningar
Uppsala Kommun, Linnea Nedar


Länk till rapport

Kraftförsörjning ÖMS Rapport

 

För mer information kontakta:

Daniel Kvist

Mejl: Daniel.kvist@regionostergotland.se

Tel. 070 772 80 53