Fastighetsnätverket logotyp

Driftträff på Ica Maxi Kumla, utifrån fallstudien Butikskyla, ett värmande system

2020-01-15

Kylmaskiner i en livsmedelsbutik avger mycket värme, vilket oftast blåses bort genom kylfläktar. Men i Kumla har ett samarbete lett till att energin, som tidigare gick till spillo, återanvänds för att värma tappvarmvatten.

Fastighetsnätverket anordnade en driftträff på Ica Maxi Kumla tillsammans med fastighetsägaren Melins fastighetsförvaltning, där deltagarna på träffen fick se hur Melins återvinner värme utifrån livsmedelsbutikens kylsystem.

Ica Maxi byggde nyligen om sitt gamla kylsystem till ett koldioxidbaserat system. Det gamla systemet innehöll nämligen köldmedium, vilket håller på och fasas ut från marknaden på grund skadlig miljöpåverkan. När kylsystemet byggdes om, passade Melins på att installera ett värmeåtervinningssystem.

I fastigheten som Melins äger finns det lokaler på bottenplan och ca 120 bostäder på övriga våningar. Det medför stora möjligheter till att ta tillvara på överskottsvärme, då det finns ett värme behov för tappvarmvatten till bostäderna året om.

Inom projektet ”Samverkan för hållbara byggnader i en koldioxidsnål ekonomi” skrevs fallstudien ”Butikskyla, ett värmande system”. Fallstudien handlar om värmeåtervinningen på Ica Maxi Kumla och ett samverkansavtal togs fram mellan Melins och Icahandlaren. 

Melins och Icahandlaren kom tidigt överens om att de skulle dela på den vinst som skapades av att återanvända värmeenergin. Värdet på energin baseras på E.ON’s fjärrvärmepris. Utifrån fallstudien kommer Melins att spara ca 50.000 kr/år, och Ica handlaren kommer ha en extra inkomst på samma summa.

Avtalet, tillsammans med de lösningar som togs fram inom fallstudien finns tillgängligt för alla: