Fastighetsnätverket logotyp

Digitalisera mera för en mer hållbar fastighetsförvaltning

2020-08-26

Idag är det lätt och billigt att samla in och lagra data. Men hur många fastighetsägare ser nyttan med att digitalisera? Hur många har en strategi för det? Och hur många vet var de ska börja digitalisera sina fastigheter?

Hösten har kickstartats med två webbinarier med samma ämne: Digitalisera mera för en mer hållbar fastighetsförvaltning. Deltagarna fick lyssna till flera intressanta föreläsningar om vad aktuell teknik kan erbjuda och hur tekniken kan anpassas till företagets egna förutsättningar.

Digitaliseringsstrategier och förberedelser

Per Bjälnes arbetar som IoT och BIM-strateg på Tyréns. Under dagen delade han med sig av sina erfarenheter av att ta fram strategier för digitalisering. Per menade att digitala verktyg behöver vara användarvänliga, visuella, funktionella och klickbara för att få fram information. Ett annat ledord som Per ville skicka med var uthållighet. Digitaliseringsprocessen tar tid, men det är mödan värt i slutändan.

Smartare förvaltning med uppkopplade fastigheter

Mats Axelsson och Alexander Bernstål representerade Telia som genomfört djupintervjuer med ett trettiotal svenska fastighetsägare om digitalisering. Utifrån undersökningen har de kunnat dra slutsatsen att energianvändningen ofta minskar med 30 procent när fastighetsägare använder självreglerande system. Ett konkret exempel är konferensrum som ofta inte används hela den tid de bokats, vilket ger upphov till onödiga kostnader.

Digitalisering ökar också förutsättningarna att arbeta mer förebyggande. Uppkopplade sensorer kan exempelvis ge indikationer på att pumpar och motorer behöver bytas ut redan innan de gått sönder.

Det finns en stor samarbetsvilja i branschen, trots att det finns många olika yrkesgrupper kring dessa frågor. Därför är det viktigt att erbjuda gemensamma lösningar.

Vikten av att ha en tydlig målbild

”Digitalisera är en förändringsprocess och därmed viktigt att förankra hos företagets ledning”, sa Magnus Forsberg från Microsoft under gårdagens webbinarium. Han pratade också om att det är viktigt att ha en tydlig målbild och att utgångspunkten för förändringsarbetet alltid måste utgå från nytta och funktion.

En fråga som kan vara bra att ställa sig själv är: Vilka problem kan och ska digitaliseringsarbetet lösa? Och vilka konsekvenser, internt och externt, kan förändringsarbetet medföra?

Tänk efter före

Niklas Dalgrip, chef för driftavdelningen på Sisab, tryckte på vikten av att ”tänka efter före” inför en digitaliseringsprocess. Information kring avvikelser bör ligga till grund för drift och förvaltningsarbete. Fokus får inte endast samla in data, utan även att dela och tillgängliggöra data. Sisab har även tagit beslut om att börvärden inte får ändras av separata drifttekniker.