Fastighetsnätverket logotyp

Dialog om renovering och nyproduktion mot lågenergibyggnader i Kumla Sjöpark

  • Kumla sjöpark

    Kumla sjöpark

2017-11-09

Experter från CIT Energy Management delade sin kunskap om lågenergibyggande till fastighetsbolag i regionen vid ett seminarium om Energilyftet, i Kumla den 23 oktober.

På uppdrag av Energimyndigheten arrangerade Energikontoret Region Örebro län för tredje gången på två år ett seminarium inom Energilyftet. Ett trettiotal deltagare träffades denna gång i Kumla tillsammans med Kumla Fastigheter och Kumla Bostads AB. Seminariet är ett led i en nationell satsning för att öka kunskapen och skapa en dialog om lågenergibyggande. Med satsningen vill man marknadsföra Energilyftet som är en webbutbildning. Energilyftet syftar till att få fler lågenergibyggnader, och att förbereda den svenska byggprocessen för kommande krav på nära-nollenergibyggnader. 

Energikontorets nytillträdde utvecklingsledare Niklas Jakobsson berättade också under seminariet om Fastighetsnätverkets aktiviteter och utvecklingsprojekt. 

Under dagen deltog bland annat en grupp från Castellum i Örebro som genom en policy redan har höga mål att all nyproduktion ska vara certifierad enligt miljöbyggnad guld. Efter seminariet visade Kumla Bostads AB och Kumla fastigheter växthuset i Sjöparken och energilösningarna i det nya badet i Kumla. Både Castellum och Kumla Bostads AB är idag medlemmar i Örebros fastighetsnätverk.

Bild från visitkumla.se