Fastighetsnätverket logotyp

Det ger elbolagen för din solel

  • Många intresserade av solelens värde när den säljs på elnätet

    Många intresserade av solelens värde när den säljs på elnätet

2019-05-27

Du får betala olika mycket för elen beroende på vilket elbolag du köper elen ifrån och på samma sätt får du olika mycket ersättning för elen du säljer från din solcellsanläggning. På lunchföredraget den 27 maj presenterades vad olika elbolag betalar för överskottselen från solceller.

I samarbete med projektet Framtidens solel anordnade Fastighetsnätverket ett lunchföredrag om vad olika elbolag ger för överskottselen – den el från solcellsanläggningar som säljs på elnätet. Deltagarna välkomnades av Ylva Gullberg på Energikontoret Region Örebro län som presenterade Soldagarna 2019 - en kampanj med aktiviteter inom solenergi i maj.

Konsultbolaget WSP har haft i uppdrag att utreda vad olika elbolag ger för överskottselen, vilket Gustaf Svantesson från WSP presenterade på föredraget. Gustaf visade olika modeller för elbolagens ersättning för den solel som säljs på elnätet; nettodebitering, avräkning, fastpris och rörligt marknadspris. Nettodebitering innebär att den solel som säljs på nätet avräknas från senare elanvändning när du behöver köpa el från nätet. Nettodebitering är ovanligt i Sverige, den vanligaste varianten består av ett rörligt marknadspris där det tillkommer en bonus eller att det dras av en avgift.

För att kunna ta del av elbolagens erbjudanden brukar det också finnas vissa villkor att ta hänsyn till. Gustaf berättade att de vanligaste villkoren är att du behöver vara elkund och köpa elen från bolaget, att du har samma anslutningspunkt för uttaget och inmatningen, men också att du räknas som mikroproducent och inte har en större huvudsäkring än 63 A.

Gustaf gjorde också en spaning om hur elmarknaden skulle kunna komma att förändras i framtiden, något som du bör väga in när du vill skaffa solceller. Där ser vi flera möjligheter och trender där vi med solelsinvesteringar troligt blir fler antal produktionsenheter i framtiden, men frågan är om det kommer bli ett större antal egna nät och så kallade off grid-system eller om det kommer finnas ett mer sammankopplat nät, det vi kallar smart grid. Vi kan också tänka oss olika antal ägare till produktionsanläggningarna; om det är få, tex statliga, eller många ägare, till exempel företag och privatpersoner.

Några tips och rekommendationer till den som planerar att investera i solel är att dimensionera rätt, så att ändå så mycket som möjligt av solelen kan användas i byggnaden, samt att ta med överskottselens värde när du ska förhandla elavtalet med sitt elhandelsbolag.

Efter WSP:s presentation fick elbolagen själva chans att pitcha sina erbjudanden, där E.ON, Telge energi och Jämtkraft var de som tagit chansen att berätta lite mer. Här kan du hitta deras presentationer.