Fastighetsnätverket logotyp

Citypassagen - en hållbar kontorsbyggnad i Örebro

  • Bild på Citypassagens fasad

    Bild på Citypassagens fasad

2019-03-15

Alldeles intill resecentrum ligger Citypassagen, en toppmodern och stor kontorsbyggnad på 21.000 kvadratmeter bruttoarea. Castellum, ägare och byggherre till projektet, har som mål att certifiera byggnaden enligt Miljöbyggnad – nivå Silver. Miljöbyggnad ställer krav på att byggnaden ska uppnå en viss energiprestanda, men granskar också hur olika byggmaterial påverkar miljön. Den 15 mars fick Fastighetsnätverket möjlighet att göra ett studiebesök på Citypassagen.

Citypassagen i Örebro har en originell arkitektur. Designen föreställer fyra trianglar som ansluter till en kvadratisk sektion i mitten av byggnaden. Två av fasaderna är försedda med solceller, vilket är unikt av sitt slag. Uppskattningsvis kommer solcellerna att producera cirka 60 MWh el/år.

Ett annat unikt system i Citypassagen, som också är störst i Sverige, är insamling av regnvatten som används för att spola toaletter. Regnvatten från taket rinner ner i två tankar nedgrävda i marken utanför byggnaden, med en total volym på 2000 kubikmeter. När det inte finns tillgängligt regnvatten försörjs toaletterna med kommunalt vatten. Tekniken nyttjar inte heller några kemikalier, utan UV-behandlar vattnet i pumpkretsen för att minimera tillväxt i rör och toalettarmaturer. Med tanke på den vattenbrist som råder här i Örebro så är det tacksamt att Castellum vill testa nya tekniker som kan bidra till en förbättrad vattenbesparing.

Nere i källaren finns parkering och ventilation. 15% av parkeringarna har laddningsstolpar för elbilar och det finns kapacitet att installera fler laddningsstolpar vid behov. Det finns även cykelrum med anslutande duschrum, med målet att motivera hyresgäster att cykla till jobbet, även om det är långt att pendla.