Fastighetsnätverket logotyp

Byggnader som balanserar elnätet

2019-04-10

Under Fastighetsnätverkets workshop fick ett trettiotal personer verksamma i branschen lyssna till representanter från Futurum Fastigheter, Svenska kraftnät och Power2U. Syftet med nätverksträffen var att informera medlemmarna om alla de fördelar som finns med att installera ett batterisystem i fastigheten. 

Fastigheter spelar en allt större roll för klimatomställningen. Bostäder och lokaler förbrukar ungefär en tredjedel av Sveriges totala energianvändning idag. Med hjälp av ett batterisystem i fastigheterna kan batterierna användas för att hantera effekttoppar i det svenska elnätet och balansera frekvensen i elsystemet. 

Johan Sellin inledde föreläsningarna med att presentera Futurums verksamhet och deras arbete med Änglandaskolan - ett så kallat plusenergihus som producerar mer energi än vad det gör av med. Änglandaskolan har alltså 120 kW installerad solcellseffekt och ett batterilager som kan ge 176 kW. 

Johan påpekade vikten av att systemet kan styras digitalt. När batterierna har tillgänglig energi så används energin där det är mest ekonomiskt. Energin kan då användas internt i skolan, den kan säljas till nätet för att hantera effekttoppar eller låta batterierna frekvensreglera elnätet vid behov.

Inom elva år kan solcells- och batteriinvesteringen vara avbetald, med hjälp av bidrag och lönsamma försäljningar till Svenska kraftnät. Om samma teknik bara användes till egenförsörjning skulle avbetalningstiden förlängas med ungefär åtta år.

Niclas Damsgaard från Svenska kraftnät berättade om värdet av flexibilitet i elsystemet. De huvudsakliga utmaningarna för kraftsystemet är systemstabiliteten, balansering, nätkapacitet och effekttillräcklighet. Ökad förnybar produktion i svenska elnätet ger mer frekventa, mindre förutsägbara och större obalanser inom nätet.

Som fastighetsägare kan du sälja frekvensbalansering, men då måste det finnas ett batterilager installerat på minst 100 kW. Batterilagret kan dock vara fördelat mellan olika fastigheter och olika bolag, alltså ett slags kooperativ där den sammanlagda effekten överstiger 100 kW.

Joel Mars Bodell från Power2U pratade om hur företaget han jobbar åt kan verka som en länk mellan de tidigare talarna, fastighetsägare och Svenska kraftnät. Power2U är en aggregator som hjälper fastighetsägare med den administrativa delen av att sälja elen till Svenska kraftnät. De hjälper även till att förstå och styra tekniken och för att sälja tjänster till Svenska kraftnät krävs en aggregator.

Joel berättade om de olika mervärdena för att maximera investeringen och öka systemnyttan från ett batterilager; flytta energi i tid, kapa effekttoppar, reserv vid strömavbrott, framtidssäkra sitt system för framtida förändringar, frekvensreglering till svenska kraftnät, hantering av överbelastning till nätägaren samt att lagra överskott av solel.

Efter föreläsningarna hölls en paneldiskussion med Nicklas Damsgaard, Joel Mars Bodell, Jonas Tannerstad från ÖBO och Kristian Karlsson från Klövern. Jonnas berättade om hur ÖBO jobbar med dessa frågor och Jonas pratade också om hur viktigt det är att koppla upp systemen mot ett moln. ÖBO jobbar med att installera smarta system allteftersom de renoverar byggnader. De har även testat ”Vehicle to Grid” i deras organisation, vilket innebär att en elbil kan leverera el tillbaka till byggnaden om det finns ett behov. Kristian berättade att Klövern jobbar mycket med energieffektivisering i sina byggnader och är i en fas där de installerar många solceller. Klövern har även tittat och räknat på att installera batterier i fastigheter.

Läs gärna talarnas presentationer:

Johan Sellins presentation hittar du här.
Niclas Damsgaard’s presentation hittar du här.
Joel Mars Bodell presentation hittar du här.