Fastighetsnätverket logotyp

Medlemmar

Här listas alla medlemmar i fastighetsnätverket.
För att bli medlem kontaktar ni nätverkskoordinatorn. Ansökningsformulär finner ni här: Ansökningsformulär till fastighetsnätverket

Via "Anmäl dig"-länken nedan kommer du till ett mailformulär till nätverkskoordinator Niklas Jakobsson.

Anmäl dig

Akademiska Hus AB

Akademiska Hus är ett av landets största fastighetsbolag. Tillsammans med universitet och högskolor vill vi stärka Sverige som kunskapsnation. Det gör vi genom att bygga, utveckla och förvalta miljöer för utbildning, forskning och innovation. Våra hus finns på orter över hela landet - från Luleå i norr till Malmö i söder. I våra hus studerar, forskar och arbetar runt 300 000 personer varje dag. Totalt fastighetsvärde för alla orter är ca 75 miljarder kronor.

Webbplats

Askersundsbostäder

Lorem ipsum

Webbplats

Asplunds fastigheter

Lorem ipsum

Webbplats

Bauer Watertechnology AB

Lorem ipsum

Webbplats

Behrn fastigheter

Lorem ipsum

Webbplats

BRF Sörbyängens Centrum

Brf Sörbyängen centrum byggdes 1984 i samarbete mellan Riksbyggen och Örebro kommun. Den innehåller ett kollektivhus med 86 lägenheter och lokaler för skolor och förskolor.

Webbplats

Byggnadsfirma Lund AB

Lorem ipsum

Webbplats

Carlsson & Åqvist Fastighetsförvaltning

Lorem ipsum

Webbplats

Castellum

Lorem ipsum.

Webbplats

Clarus Arkitekter

Clarus Arkitekter

Webbplats

Dealbator AB

Lorem ipsum

Webbplats

Egeryds Fastigheter AB

Lorem ipsum

Webbplats

EON

Lorem ipsum

Webbplats

Esswege fastigheter AB

Lorem ipsum

Webbplats

Fastighetsägarna MittNord

Lorem ipsum

Webbplats

Finfast AB

Lorem ipsum

Webbplats

Futurum fastigheter AB

Futurum Fastigheter i Örebro AB är ett helägt kommunalt fastighetsbolag med cirka 100 anställda. Vi äger och utvecklar miljöer där våra barn och ungdomar tillbringar stor del av sin tid.

Barnen och ungdomarna är våra kunder. Dessutom är de vår framtid. Även om vi är ett fastighetsbolag, är det framtiden vi jobbar med. Det är därför vi heter Futurum.

Webbplats

Grundels Fönstersystem AB

Grundels fönstersystem AB erbjuder ägare och förvaltare av fastigheter en prisvärd helhetslösning när det gäller energi- och bullerisolering av befintliga fönster, för att snabbt och effektivt minska energiförbrukningen och öka komforten. Vi är idag 28 stycken anställda och monterar årligen cirka 24 000 stycken isolerrutor runt om i Sverige.

Webbplats

Hallsbergs Bostadsstiftelse

Lorem ipsum

Webbplats

HSB Mälardalen

Lorem ipsum

Webbplats

Hällefors Bostads AB

Lorem ipsum

Webbplats

Isonine

Lorem ipsum

IV Produkt AB

Lorem ipsum

Webbplats

John Ekströms Bygg AB

John Ekströms Bygg AB

Webbplats

KAMTech

Lorem ipsum

Webbplats

Karlskoga folkhögskola

Karlskoga folkhögskola har 400 studerande var av 60 boende på internat. Vi har även en omfattande konferens- och vandrarhemsverksamhet. Restaurangen servar alla våra studerande och konferens/vandrarhemsgäster och bedriver en omfattande cateringverksamhet till företag inom kommunen.

Webbplats

Karlskogahem AB

Lorem ipsum

Webbplats

Klövern AB

Lorem ipsum

Webbplats

Krafft Fastigheter

Lorem ipsum

Webbplats

Kumla Bostäder AB

Kumla Bostäder AB är kommunens största bostadsföretag med cirka 2 200 bostäder. Våra bostäder finns både centralt i Kumla och utanför tätorten. Kumla är en växande kommun med en väl utvecklad service. För att möta denna tillströmning planeras det många nya bostäder, och som kommunens ledande bostadsbolag drar vi vårt strå till stacken. Bolaget ska verka för att det byggs minst 50 inflyttningsklara hyresrätter om året.

Kumla Bostäder är ett välmående företag med medarbetare som varje år får höga betyg av de boende när det gäller tillgänglighet, bemötande och serviceanda. Vi har trogna hyresgäster som trivs i sina bostäder, med våra medarbetare, med sin bostadsmiljö och med oss som företag.

Alla som vill inleda en bostadskarriär i Kumla ska kunna göra det. Möjligheterna ska finnas för par och barnfamiljer. För nyinflyttade och genuina Kumlabor. För unga och äldre.

Vi har alltid hyresgästernas bästa för ögonen och är med dig – hela vägen hem.

Välkommen till ett tryggt och bekvämt boende hos Kumla Bostäder.

Webbplats

Kumla Kommun

Lorem ipsum

Webbplats

Kumlabostäder AB

Lorem ipsum

Webbplats

Lindesberg Bostäder AB

Lorem ipsum

Webbplats

Länsgården Fastigheter AB

Länsgården Fastigheter AB är ett fastighetsbolag som ägs av Region Örebro Läns Förvaltnings AB. Länsgården Fastigheter AB har till syfte med sin verksamhet att tillgodose ett allmänt intresse för Regionen och dess medborgare av ändamålsenliga lokaler för vård, omsorg, boende, utbildnings samt liknande verksamhet inom Örebro län.

Webbplats

Melins fastighetsförvaltning AB

Lorem ipsum

Webbplats

NA Fastigheter

NA Fastigheter är ett lokalt familjeägt fastighetsbolag som vill agera problemlösare åt andra företag. De som vill eller behöver lokaler är varmt välkomna att ta kontakt med dem. De har lokaler i Örebro och Hallsberg och kan byggprocessen eftersom de är sprungna ur ett byggentreprenadföretag. NA Fastigheter förvaltar 14 fastigheter, ca 50 000 m2 och mellan 20-25 hyresgäster. I bolaget finns tre verksamma: VD Joakim Nilsson, ekonomi Åsa Karlman och drift Per Nilsson.

 

Webbplats

OP Fastigheter

OP Fastigheter

Webbplats

Propertypartner

Lorem ipsum

Ragnarsson Fastigheter AB

Lorem ipsum

Region Örebro län

Region Örebro län är en politiskt styrd organisation som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, trafik, kultur, näringslivsutveckling och flera andra områden som är viktiga för regionens utveckling. Inom förvaltningen för Regional utveckling arbetar området energi- och klimat med energi- och klimatstrategiska frågor och med främjandeinsatser för att hela länet ska minska sitt klimatavtryck och använda energi mer effektivt samt öka andelen förnybar energi. Område Fastigheter är en del av Regionservice och ansvarar för förvaltning, byggnation och drift av Region Örebro läns fastigheter (ca 500 000 m²). Huvuddelen av våra lokaler finns inom länets tre sjukhus med mycket hög teknisk komplexitet, dessutom finns vårdcentraler och skolor. Ledningssystemet är certifierat enligt kvalitet, (ISO 9001:2008), Miljö (ISO 14001:2004) och Arbetsmiljö (OHSAS 18001:2007).

Webbplats

Rödjemyr Teknik och Driftservice AB

Lorem ipsum

Webbplats

Shiplake AB

Shiplake AB

Webbplats

Solkompaniet

Genom att vara experter på solceller och laddinfrastruktur hjälper Solkompaniet företag och fastighetsägare att bygga det hållbara samhället – från strategi till nyckelfärdiga anläggningar.

Webbplats

Veosol teknik AB

Veosol Teknik AB är ett av Sveriges äldsta SOL och Bioenergiföretag. Med Mellansveriges största serviceavdelning för service av medelstora biobränslepannor når vi en radie av 300km från Örebro. Vår stora satsning på EL från solceller, gör att vi ligger med in i framtiden.

Webbplats

White arkitekter AB

Lorem ipsum

Webbplats

WSP

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi tar ansvar för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur samt Miljö & Energi. I Örebro är vi idag 120 konsulter.

Webbplats

ÅF-Infrastructure AB

Lorem ipsum

Webbplats

Örebro kommun

Örebro kommun arbetar för att uppnå mål för minskad klimatpåverkan inom hela kommunens geografiska område. Kommunens klimatstrategi sätter ramarna för arbetet och innehåller mål som omfattar allt från effektivare energianvändning och tillförsel av ny förnybar energi till samverkan med företag, upphandling och samhällsplanering. Fastighetssektorn är viktig i omställningen till ett hållbart samhälle och vi stödjer därför fastighetsnätverkets arbete ekonomiskt och på andra sätt.

Webbplats

Örebro kyrkogårdsförvaltning

Lorem ipsum

Örebro universitet

Örebro universitet är ett modernt lärosäte. Här finns ämnesmässig bredd och internationellt framstående forskning. Vi erbjuder cirka 80 utbildningsprogram och cirka 600 fristående kurser. Totalt är vi ca 1500 anställda och ca 15 000 studenter, sedan har vi förstås våra alumner. Vi deltar i nationella och internationella samarbeten och samverkar med näringsliv, landsting, kommuner och organisationer.

Webbplats

ÖrebroBostäder AB

ÖrebroBostäder AB är Örebros kommunala bostadsföretag som grundades 1946. Sedan 1995 ingår företaget i koncernen Örebro Rådhus AB. Vi hyr ut radhus, villor, lägenheter och lokaler i hela kommunen. Vår affärsidé är att ett erbjuda attraktiva bostäder och lokaler med bredd och variation i god boendemiljö.

Webbplats

Örebroporten Fastigheter AB

Örebroporten Fastigheter AB är ett helägt kommunalt fastighetsbolag. Vår affärsidé är att aktivt utveckla miljöer som stärker Örebro. Bolaget ägs av Örebro Rådhus AB och förvaltar en uthyrbar area om cirka 400 000 kvm. Örebroporten erbjuder ett rikt utbud av lokaler till verksamheter med lokalisering i Örebro kommun. Vi har både gammalt och nytt i vårt bestånd och strävar efter att skräddarsy lokaler efter kundens behov.

Örebroporten har en liten och väl sammansvetsad organisation med ett 30-tal medarbetare. Som fastighetsägare har och tar vi ett stort ansvar för den klimat- och energipåverkan som vår verksamhet medför. Enligt ”Klimatstrategi för Örebro kommun” (antagen 2016) gäller följande klimatmål för Örebroporten:

  • En minskning av energianvändningen från 2014 till 2030 med 40% på el och 15% på fjärrvärme. Så att Örebro kommun som organisation blir klimatneutrala fram till 2030.
  • Samverka för att fjärrkyla och fjärrvärme skall användas på ett mer klimatsmart sätt, genom att samarbeta för att få ner effekttoppar.
  • Ha en årlig produktion av 500 MWh förnyelsebar el via solpaneler eller vindkraft fram till 2020.
  • Arbeta för att klimatbelastningen från byggentreprenader och byggprodukter ska minska.

Webbplats

Örebrosotarn AB

Lorem ipsum

Webbplats