Fastighetsnätverket logotyp

Medlemmar

Det är tack vare våra cirka 50 engagerade medlemmar som vi kan fortsätta dela erfarenheter och växa tillsammans. Vi arbetar precis som du med energi- och miljöfrågor kopplat till fastigheter. Vi vill ta vårt ansvar för klimatfrågan, för att kunna miljöprofilera oss och samtidigt öka lönsamheten inom vår bransch. Vårt syfte är att verka för hållbarhet som leder till affärsutveckling och regional tillväxt - nu och i framtiden. 

Vi erbjuder:

  • Studiebesök som inspirerar till nytänkande
  • Erfarenhetsutbyte genom nätverksträffar
  • Utbildningar för kompetensutveckling
  • Workshops och seminarier för aktuella frågor

Vill du veta mer om vad vi genomfört och åstadkommit under de senaste åren? Klicka här för att se filmen om Fastighetsnätverkets arbete för en hållbar framtid!

TILLSAMMANS GÖR VI MER

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Medlemsavgifter 2020: 

0 anställda:        1000 kr/år
5-10 anställda:   3000 kr/år
11-59 anställda: 6000 kr/år
60-- anställda:   10000 kr/år

(Antal anställda/verksamma i Örebro län)

Några röster från våra medlemmar: 

»Vi har fått till ett antal studentprojekt som uppkommit som ett resultat av Fastighetsnätverket. Det är en arena för att mötas och utbyta kunskap, en informationsplattform och en mötesplattform. Nätverket skapar förutsättningar för oss att ta upp diskussioner och få till samarbeten för framtida samarbeten. Att bygga relationer och skapa förtroende tar tid och jag tycker att vi har kommit en bra bit på vägen.«

- Fredrik Wallin, Mälardalens högskola

 

»Fastighetsnätverket innebär att vi får träffa människor som arbetar med energifrågor, får nya uppslag och idéer, höra hur andra har gjort sina energibesparingar och bli inspirerade helt enkelt. Genom att presentera ny teknik för att skapa mer energisnåla lösningar har vi fått bra information för att minska energianvändningen. Att få träffa andra och bli inspirerade om sånt som vi kan dra nyttja av i våra projekt här på företaget. Det har fungerat som en nyhets- eller omvärldsbevakning om vad som är på gång inom området«

- Sara Lindberg, Lindesbergsbostäder AB

Nedan listas alla Fastighetsnätverkets medlemmar: 

 

Ansökningsformulär till Fastighetsnätverket

Akademiska Hus AB

Akademiska Hus är ett av landets största fastighetsbolag. Tillsammans med universitet och högskolor vill vi stärka Sverige som kunskapsnation. Det gör vi genom att bygga, utveckla och förvalta miljöer för utbildning, forskning och innovation. Våra hus finns på orter över hela landet - från Luleå i norr till Malmö i söder. I våra hus studerar, forskar och arbetar runt 300 000 personer varje dag. Totalt fastighetsvärde för alla orter är ca 75 miljarder kronor.

Webbplats

Askersundsbostäder

Askersundsbostäder är ett helägt kommunalt aktiebolag och är största hyresvärden i Askersunds Kommun. Vi är en stabil och pålitlig hyresvärd med mer än 60 års erfarenhet av fastighetsförvaltning. Vi äger och förvaltar ca 67.000 m2 bostäder och lokaler. Vi har totalt 945 lägenheter i Askersund, Hammar, Kårberg, Lerbäck, Olshammar, Rönneshytta, Zinkgruvan, Åmmeberg och Åsbro. Vi hyr även ut garage och parkeringsplatser.

Webbplats

Asplunds fastigheter

Asplunds Fastigheter AB, ett litet enmansbyggföretag grundat 1931 av Sven Olof Asplund. Det första byggprojektet i Asplunds historia var en konsumbutik i Krylbo och på den vägen är det…

Idag förvaltar vi 900 hyresrätter och 21 000 m² butiks- och kontorslokaler. Vi verkar för att vara med och producera nya bostäder framförallt i Örebro som i skrivande stund växer så det knakar.

Webbplats

Bauer Watertechnology AB

Kemikaliefri vattenbehandling för ditt vatten-, värme- & kylsystem. Renar rörsystem och värmeväxlare. Förlänger livslängden & sänker uppvärmningskostnader

Webbplats

Behrn fastigheter

Behrn Fastigheter AB är sedan 1907 din lokala hyresvärd i Örebro. Vi erbjuder över 200 000 kvadratmeter att bo och arbeta på. Vårt gamla familjeföretag svarar för modern fastighetsvård mot bakgrund av tradition och kunnande hos tre generationer – där den fjärde redan finns i organisationen.

Webbplats

BRF Sörbyängens Centrum

Brf Sörbyängen centrum byggdes 1984 i samarbete mellan Riksbyggen och Örebro kommun. Den innehåller ett kollektivhus med 86 lägenheter och lokaler för skolor och förskolor.

Webbplats

Byggnadsfirma Lund AB

Vi bedriver fastighetsförvaltning i egna fastigheter i Mälarregionen samt i Ulricehamn. Företagets inriktning är att vara en lokalt förankrad hyresvärd med ett varierat utbud av attraktiva bostäder och lokaler till konkurrenskraftiga priser. Med vårt breda utbud av bostäder och lokaler kan företaget möta de krav och önskemål som både befintliga och presumtiva hyresgäster kan ha.

Webbplats

Carlsson & Åqvist Fastighetsförvaltning

På Carlsson & Åqvist är vår målsättning att förvalta våra fastigheter samt delta i nyproduktion vid tillfälle. Vi vill erbjuda bostäder och lokaler av god kvalitet med hög servicenivå. Som en mindre aktör på fastighetsmarknaden tycker vi även att det är viktigt att samarbeta med andra i vår omgivning. Vi är därför en aktiv medspelare rörande utvecklingen av hela Örebroregionen.

Webbplats

Castellum

Castellum är nordens mest hållbara fastighetsbolag och hållbarhetsarbetet är fullt integrerat i verksamheten och präglar såväl ägande, förvaltning, utveckling av fastighetsportföljen som våra kundrelationer, medarbetare och finansiering. Castellum tror på idén om ansvarsfullt företagande.

Webbplats

Clarus Arkitekter

Vi på Clarus Arkitekter vill uppnå god arkitektur genom att hitta lösningar där de tre parametrarna funktion, konstruktion och estetik samverkar till en helhet utan att någon del blir underordnad de andra. I varje enskild uppgift arbetar vi med att identifiera och tolka platsen och sammanhanget för att kunna ta tillvara dess kvaliteter. Förståelsen för den unika platsen, beställarens önskemål och de ekonomiska ramarna är vår utgångspunkt för varje uppdrag.

Webbplats

Climate Recovery

Ventilationssystem av återvunnet glas som fungerar som både ventilation och isolering.

Climate Recovery tillverkar och säljer ett ventilationssystem som består huvudsakligen av återvunnet glas. ”Climate Recovery Kanal System” innehåller ingen plåt utan består endast av hårt pressat isoleringsmaterial som fungerar både som ventilation och isolering. Climate Recovery kanalen producerar ca 80% mindre CO2 utsläpp i förhållande till motsvarande rund isolerad plåtkanal.

Climate Recovery blir en del i energi- och system tänket - där vår lösning erbjuder mer frihet för aggregat leverantören, mindre CO2, lägre LCA, snabbare montage, lägre kostnad för kanal och lägre kostnad för ljuddämpning. 

Webbplats

EON

Vi är med och driver förändringen och vi vill att det genomsyrar allt vi gör, från samarbeten till hållbara energilösningar som sätter våra kunder i fokus. Nu gör vi vår största satsning någonsin och ställer om till 100 % förnybar och återvunnen energi. Istället för att leva på naturen, måste vi börja leva med den. Nu gör vi stora investeringar för att vara med och skapa ett land som drivs av naturens kraft istället för på dess bekostnad. Du är en viktig del i den.

Webbplats

Epiroc

Vi på Epiroc är snabba med att upptäcka nya trender och nya idéer. Vi får snabbt ut nya lösningar på marknaden och anpassar oss när våra kunders behov förändras. Vi älskar att arbeta med avancerad teknik och högeffektiva produkter. Vår värld står i förändring och vi strävar efter att bli ledande inom automatisering. Vi har en djärv vision om en framtid präglad av digital automatisering, eftersom det kommer att innebära bättre produktivitet, energieffektivitet och säkerhet för kunderna.

Webbplats

Esswege fastigheter AB

Välkommen till ESSWEGE – den bästa av värdar.Vi förvaltar ett 50-tal fastigheter med en totalyta på 128 000 kvm. De flesta finns i centrala Örebro. Vi förvaltar även fastigheter i Strängnäs. I vårt fastighetsbestånd finns 927 bostäder och 348 butiks- och kontorslokaler.

Vi månar om våra hyresgäster och hus. De gamla husen bevaras och renoveras pietetsfullt. Kommande generationer får uppleva charmen från mitten på 1800-talet tillsammans med den moderna bekvämlighet som präglar innevarande sekel.

Webbplats

Fastighetsägarna MittNord

Fastighetsägarna är en branschorganisation som arbetar för en hållbar och fungerande fastighetsmarknad. Vårt uppdrag är att förbättra villkoren för fastighetsföretagandet i landet, så att bostads- och lokalmarknaden kan utvecklas. Tillsammans med våra medlemmar skapar vi förutsättningar för tillväxt och rum för framtiden.

Vi vill att fastighetsföretagare ska lyftas fram som de viktiga samhällsaktörer de är. Att vara fastighetsägare är en komplex yrkesroll som både är branschöverskridande och innebär ett nära samarbete med många olika samhällsfunktioner. Inte minst för att skapa trygga miljöer och stadsdelar, för att främja integration och för att bygga ansvarsfulla relationer med både hyresgäster, boende, medarbetare och leverantörer.

Webbplats

Finfast AB

FinFast bildades genom Örebro Läns Fastighetsägareförening inför bomässan 1992. Det nybildade bolaget lät uppföra nästan 200 lägenheter i den nya stadsdelen Ladugårdsängen. Ägare är idag Melins Fastighetsförvaltning AB tillsammans med Byggnadsfirman Lund AB med Melins som huvudägare. 
Bolaget har under åren successivt utvecklats och blivit större. Finfast har idag 647 bostadslägenheter och 13 lokaler med en totalyta om 47 513 kvm. Vi är 9 anställda.

Webbplats

Futurum fastigheter AB

Futurum Fastigheter i Örebro AB är ett helägt kommunalt fastighetsbolag med cirka 100 anställda. Vi äger och utvecklar miljöer där våra barn och ungdomar tillbringar stor del av sin tid.

Barnen och ungdomarna är våra kunder. Dessutom är de vår framtid. Även om vi är ett fastighetsbolag, är det framtiden vi jobbar med. Det är därför vi heter Futurum.

Webbplats

Grundels Fönstersystem AB

Grundels fönstersystem AB erbjuder ägare och förvaltare av fastigheter en prisvärd helhetslösning när det gäller energi- och bullerisolering av befintliga fönster, för att snabbt och effektivt minska energiförbrukningen och öka komforten. Vi är idag 28 stycken anställda och monterar årligen cirka 24 000 stycken isolerrutor runt om i Sverige.

Webbplats

Hallsbergs Bostadsstiftelse

Hallbos vision är följande: ”Vi har hög servicenivå och är klimatsmarta. Vi erbjuder god boendestandard i attraktiva boendemiljöer som inbjuder till gemenskap” 

Hallbo är en kommunal bostadsstiftelse som bildades 1947. Vi erbjuder bostäder och olika lokaler i Hallsberg, Pålsboda, Sköllersta, Östansjö och Vretstorp. Vårt uppdrag är att tillhandahålla bostäder, affärslokaler, lokaler och kollektiva komplement, bedriva social bostadspolitik – dvs. tillhandahålla bra bostäder åt alla i goda boendemiljöer utan enskilt vinstintresse. Vi strävar också efter att förvärva och sälja, äga och förvalta fastigheter och tomträtter, samt på dessa uppföra och riva byggnader.

Webbplats

HSB Mälardalen

HSB planerar, finansierar, bygger och förvaltar bostäder över hela Sverige – i dag totalt cirka 25 000 hyresrätter och 340 000 bostadsrättslägenheter. HSB (i samarbete med Swedbank) erbjuder också Sveriges största bosparande* vilket kan ge möjlighet till förtur till HSBs befintliga och nya hyresrätter samt nybyggda bostadsrätter i hela landet. 

HSBs uppdrag är att tillsammans med medlemmarna skapa det goda boendet. Som kooperativ organisation har HSB ständigt fokus på medlemsnytta och medlemsinflytande. Vår verksamhet, som är en kombination av medlemsverksamhet, förvaltningstjänster och nyproduktion, ska också genomsyras av ansvarstagande, både för våra boende och samhället i stort. Vår federativa struktur skapar en gemensam grund som skapar goda förutsättningar för att HSB ska kunna möta medlemmarnas behov både i dag och i framtiden.

Webbplats

Hållen arkitekter

Örebros äldsta, och förmodligen ett av Sveriges äldsta, ännu verksamma arkitektkontor. Hållén Arkitekter skall förvalta kundernas förtroende genom att leverera och tillhandahålla tjänster och produkter med rätt kvalitet i rätt tid enligt intressenters förväntningar och krav. Slutresultatet skall vara kundens främsta orsak till vidare fortsatt samarbete med Hållén Arkitekter. Vi skall utföra projektering med hög servicenivå, vilket skall motsvara beställarens förväntningar för såväl utfört projekteringsarbete som slutresultatet i den färdiga byggnaden.

Webbplats

Hällefors Bostads AB

Hällefors Bostads AB är ett kommunalägt fastighetsbolag. Vi har idag ca 750 lägenheter samt lokaler fördelade i Hjulsjö, Grythyttan och Hällefors. Vi är 12 stycken medarbetare som varje dag gör vårt yttersta för att våra hyresgäster skall trivas hos oss.

Miljöerna hos Hällefors Bostads AB kännetecknas av stimulans, fantasi och kreativitet. Förutom allmänt vackra parkmiljöer profileras företaget genom konstnärlig utsmyckning av hög klass i bostadsområdena.

Webbplats

IProj

IProj är ett konsultföretag som utför projekteringsarbeten inom VVS, med kontor i Örebro och Norrköping.

I vår konsultroll hjälper vi våra kunder att ta fram helhetslösningar inom VS och luftbehandlingsinstallationer, där fokus ligger på bästa möjliga inneklimat med minskad energiåtgång. Målsättningen är alltid att uppnå ett så bra inneklimat att ingen kommer att tänka på det.

Webbplats

IV Produkt AB

Sedan 1969 har vi specialiserat oss på att utveckla och tillverka energieffektiva luftbehandlingsaggregat. Idag är vi marknadsledande och har branschens högsta utvecklingstakt.

Genom att tänka innovativt och hållbart skapar vi inomhusklimat som får människor att må bra samtidigt som vi sparar på jordens resurser. Med ett antal flexibla produktserier kan vi möta de flesta behov. I dag används våra luftbehandlingsaggregat i tusentals skolor, arbetsplatser, sjukhus, arenor och bostäder runt om i Europa.

Webbplats

John Ekströms Bygg AB

Byggmästare John Ekström startade 1940 företaget John Ekströms Byggnadsfirma -idag ombildat till aktiebolag. Nyckelordet i vår verksamhet är detsamma idag som det var för drygt 70 år sedan. Ordet är byggmästarkvalitet. En utgångspunkt som vi kommer att hålla fast vid även i framtiden.

Ekströms hus spänner över ett sekel av byggnader. Tack vare det kan vi erbjuda en rad olika typer av boendemiljöer. Vi har ca 1300 hyreslägenheter i 70 talet fastigheter belägna i Örebro, Kumla, Nora.
Vi är alltid noga med att sätta våra hyresgäster i centrum. Därför strävar vi ständigt efter att skapa en trevlig och väl fungerande boendemiljö. Vi vill att våra hyresgäster skall känna trygghet, omtanke och trivsel.

Webbplats

KAMTech

KAMtech är ett Örebrobaserat konsultbolag med 19 anställda klimatkämpar.
Projektsamordning – Smarta Fastigheter – Hållbarhet

Tillsammans med våra kunder hittar vi de bästa tekniska lösningarna för att digitalisera automationssystemen i fastigheterna genom att kombinera marknadens bästa produkter med energieffektiva funktioner. Vi skapar hållbarhet genom energieffektiva funktioner och system som samverkar med såväl fastighet som verksamhet genom hela fastighetens livslängd.

 

Att vi tror på en klimatsmart värld speglas i vårt arbete genom engagemang och ansvarstagande. Vår ambition är att göra hållbarhetsfrågan till en tydligare del av bygg- och fastighetsbranschen. Vi finns med som en självklar partner från det tidiga idéstadiet till förvaltning och stöttar både fastighetsägare och entreprenör att minimera sin klimatpåverkan kopplad till förvaltning, renovering och nyproduktion.

Vi tror på en klimatsmart värld! 

Webbplats

Karlskoga kommun

Karlskoga är ett starkt tillverkningstekniskt centrum och det finns många livskraftiga företag här. I Karlskoga finns ett varierat, dynamiskt och framtidsinriktat näringsliv med rötter långt tillbaka i tiden.

Webbplats

Karlskogahem AB

 Vi är ett modernt bostadsföretag med drygt 2 700 hyreslägenheter i Karlskoga. I vårt bestånd har vi även lokaler, förråd, garage och parkeringsplatser, sjukhem, gruppboende och kontor. Vi som jobbar på Karlskogahem anser att vår verksamhet är viktig för att staden ska växa, utvecklas och vara attraktiv att leva i.

Vi är cirka 40 anställda som strävar efter att erbjuda alla nuvarande och framtida hyresgäster ett personligt boende och bemötande. Att bo i hyresrätt hos Karlskogahem har många fördelar. Du vet vad dina kostnader för boendet är och du behöver bara kontakta oss om det är något du vill ha åtgärdat. Enklare än så kan det inte bli! Vi hälsar dig välkommen till ett tryggt och bekvämt boende hos Karlskogahem.

Webbplats

Klövern AB

Klövern är ett börsnoterat fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva kommersiella lokaler, och utvecklar bostäder, i tillväxtregioner. Bolagets vision är att skapa attraktiva och hållbara miljöer för framtidens företag, individer och samhälle. Det kräver ett aktivt byggande av stadsdelar, områden och olika näringslivskluster.

Fastigheternas värde uppgick till 54,2 mdkr och hyresvärdet till 4,2 mdkr per den 31 mars 2019. Klövern är noterad på Nasdaq Stockholm och tillhör segmentet Large Cap.

Webbplats

Krafft Fastigheter

Krafft Fastigheter är ett familjedrivet företag i 3:e generation. Vi är en mindre förvaltning med hyresbostäder centralt väster och centralt öster. Vi fokuserar på god service och ett trivsamt boende i lugn och trygg miljö. 

Webbplats

KTC

KTC - Enklare än någonsin.

Med unik spetskompetens och en stor dos nyfikenhet utvecklar och förfinar vi dagligen den teknologi som gör att vi kan leverera marknadens mest effektiva och användarvänliga produkter. KTC har länge drivit på utvecklingen av nya tekniska lösningar för intelligent energioptimering. I över 35 år har vi utvecklat och levererat produkter för att hjälpa fastighetsägare till kostnadseffektiv drift och underhåll av sina energisystem. Alltid med fokus mot vår vision.

Webbplats

Kumla kommun

I Kumla kommun strävar vi alltid efter att vara lite bättre. Genom att växa smart, satsa på barn och unga, ta hand om våra invånare och ta tillvara på den närhet som finns blir vi lite bättre. År från år utvecklar vi Kumla för att möta medborgarnas förväntningar och vår ambition är att erbjuda ett brett utbud av service, aktiviteter, handel, bostäder, företagslokaler och mycket mer.

Kumla är en expansiv kommun med stark befolkningsutveckling, nyföretagande och tillväxt i befintliga företag. Här finns en kommun som kan, vill och törs satsa. I Kumla finns plats för alla, såväl gammal som unga. Vi har boende för alla skeden i livet, när du klarar allt själv, men också när du behöver hjälp och vård. Glädje i tillvaron börjar med trygghet i hemmet. 

Webbplats

Kumlabostäder AB

Kumla Bostäder AB är kommunens största bostadsföretag med cirka 2 200 bostäder. Våra bostäder finns både centralt i Kumla och utanför tätorten. Kumla är en växande kommun med en väl utvecklad service. För att möta denna tillströmning planeras det många nya bostäder, och som kommunens ledande bostadsbolag drar vi vårt strå till stacken. Bolaget ska verka för att det byggs minst 50 inflyttningsklara hyresrätter om året.

Alla som vill inleda en bostadskarriär i Kumla ska kunna göra det. Möjligheterna ska finnas för par och barnfamiljer. För nyinflyttade och genuina Kumlabor. För unga och äldre. Vi har alltid hyresgästernas bästa för ögonen och är med dig – hela vägen hem. Välkommen till ett tryggt och bekvämt boende hos Kumla Bostäder.

Webbplats

Lindesberg Bostäder AB

INDESBERGSBOSTÄDER AB - LIBO som vi kallas i vardagslag - är Lindesbergs kommuns allmännyttiga bostadsbolag. LIBO lever på en konkurrensutsatt marknad men har samtidigt ett större samhällsansvar än vad som normalt krävs av ett bostadsföretag. Vi måste se verksamheten och de tjänster som produceras i en större helhet och aktivt medverka till föbättringar i både samhälle och miljö. En del av det ansvaret är att erbjuda alla ett bra och tryggt boende till en rimlig konstnad i väl fungerade bostäder.

Vi på LIBO vill erbjuda trygga, moderna bostäder för alla - få fler att upptäcka ett boende med många fördelar. Vi vill att bostaden ska vara en plats där du lever livet; där du får både harmoni och energi. Samtidigt vill vi utveckla boendeformen, anpassa den till morgondagens krav och förutsättningar. Ett av målen är att erbjuda våra hyresgäster större frihet. Individuell mätning av vatten- och energiförbrukning är en väg; en fantastisk möjlighet att påverka din boendekostnad och samtidigt ta mijöansvar.

 

Webbplats

Lundbergs fastigheter

Lundbergs Fastigheter är ett av Sveriges ledande privata fastighetsbolag. Med långsiktighet som ledstjärna utvecklar vi attraktiva, hållbara stadsmiljöer i tio städer, från Göteborg i väst till Stockholm i öst. Vi tar ansvar hela vägen från vision till byggnation, förvaltning och ägande, och erbjuder citylägen inom tre affärsområden: Bostäder, Kontor samt Handel & Mötesplatser.

Webbplats

Länsgården Fastigheter AB

Länsgården Fastigheter AB är ett fastighetsbolag som ägs av Region Örebro Läns Förvaltnings AB. Länsgården Fastigheter AB har till syfte med sin verksamhet att tillgodose ett allmänt intresse för Regionen och dess medborgare av ändamålsenliga lokaler för vård, omsorg, boende, utbildnings samt liknande verksamhet inom Örebro län.

Webbplats

Melins fastighetsförvaltning AB

Melins Fastighetsförvaltning värnar om hyresgästerna och lägger stor vikt vid service. Vi har egen personal till fastighetsskötsel, lägenhetsunderhåll, städning och administration. Totalt är vi 16 heltidsanställda och 5 deltidsanställda.

Melins Fastighetsförvaltning har ägt och förvaltat fastigheter sedan 1930-talet. Från slutet av 1960-talet har det varit företagets huvudsakliga sysselsättning. Genom något eller några förvärv varje år så har antalet fastigheter ökat successivt. Idag äger och förvaltar företaget 59 fastigheter med totalt 1.190 lägenheter.

Webbplats

Moelven Modus

MOELVEN MODUS – Flexibla rumslösningar med fokus på miljön

Nu är det dags för handling - Ställ rätt frågor så kan Du bli mer cirkulär:

Moelven Modus har växlat upp och genomför nu sin största förändring sedan starten på -50-talet. Fokus är radikalt förbättrad hållbarhet och minskad miljöpåverkan med stöd i framför allt nya affärsmodeller och digitala gränssnitt.

Vi startade resan genom att gå till botten med varför vi är i branschen – och vad vi vill uppnå.  Med det som utgångpunkt har det varit otroligt stimulerande att ta fram nya produkter, flöden och modeller för att bli mer cirkulära.

Webbplats

NA Fastigheter

NA Fastigheter är ett lokalt familjeägt fastighetsbolag som vill agera problemlösare åt andra företag. De som vill eller behöver lokaler är varmt välkomna att ta kontakt med dem. De har lokaler i Örebro och Hallsberg och kan byggprocessen eftersom de är sprungna ur ett byggentreprenadföretag. NA Fastigheter förvaltar 14 fastigheter, ca 50 000 m2 och mellan 20-25 hyresgäster. I bolaget finns tre verksamma: VD Joakim Nilsson, ekonomi Åsa Karlman och drift Per Nilsson.

 

Webbplats

Nyfosa

Nyfosa - Ett fastighetsbolag för hela Sverige

Nyfosa är ett transaktionsintensivt, opportunistiskt fastighetsbolag med affären i fokus. Vi förvärvar, förvaltar, förädlar och säljer fastigheter i hela Sverige. Vår affärsidé bygger på ett aktivt deltagande på den svenska transaktionsmarknaden, kombinerat med en strategi som innebär att vi ska vara följsamma med marknadens förändringar. Vi begränsas varken av fastighetskategori, region, transaktionsstorlek eller innehavstid.

Webbplats

OP Fastigheter

OP Fastigheter äger och förvaltar över 50 000 kvm bostäder, kontor och lokaler. Huvuddelen av fastigheterna och verksamheten finns i Örebro, men vi förvaltar även fastigheter i Göteborg och Lysekil. Familjeföretaget OP Fastigheter grundades på 60-talet av Olle Pettersson och drivs sedan mitten av 90-talet av andra generationen genom Magnus Bergentz och Mats Pettersson.

Företagets målsättning är att förvalta och förädla sitt fastighetsbestånd långsiktigt för att skapa trygghet för så väl hyresgäster som kommande generations förvaltare

Webbplats

Ragnarsson Fastigheter AB

Ragnarsson Fastigheter AB är ett familjeägt företag som verkar efter mottot kvalitet och långsiktighet. Vår affärsidé är att äga, förvalta och förädla egna fastigheter. Vi är också aktiv som byggherre och bygger nya bostäder. Ragnarsson Fastigheter äger och förvaltar ca 600 bostäder / lägenheter. Ett bra boende handlar om mer än den fysiska miljön innanför hemmets väggar. Därför är vi angelägna om att skapa attraktiva miljöer även omkring våra fastigheter.

Webbplats

Region Örebro län

Region Örebro län är en politiskt styrd organisation som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, trafik, kultur, näringslivsutveckling och flera andra områden som är viktiga för regionens utveckling. Inom förvaltningen för Regional utveckling arbetar området energi- och klimat med energi- och klimatstrategiska frågor och med främjandeinsatser för att hela länet ska minska sitt klimatavtryck och använda energi mer effektivt samt öka andelen förnybar energi.

Område Fastigheter är en del av Regionservice och ansvarar för förvaltning, byggnation och drift av Region Örebro läns fastigheter (ca 500 000 m²). Huvuddelen av våra lokaler finns inom länets tre sjukhus med mycket hög teknisk komplexitet, dessutom finns vårdcentraler och skolor. Ledningssystemet är certifierat enligt kvalitet, (ISO 9001:2008), Miljö (ISO 14001:2004) och Arbetsmiljö (OHSAS 18001:2007).

Webbplats

Rejlers

Med vår vision ”Home of the learning minds” som en ledstjärna, skapar vi en plattform för kontinuerlig inlärning, utveckling och tillväxt. Vi har mer än 2000 hängivna experter med spetskompetens inom teknikområden som energi, automation, infrastruktur, bygg och fastighet och telekom. Vi står nära våra kunder och är representerade på 70 orter i Sverige, Finland, Norge och Förenade Arabemiraten.

Rejlers Energiprojekt som tillhör Rejlerskoncernen hjälper kunder med allt från energiberäkningar för nyproduktion, miljöcertifieringar, energikartläggningar, energioptimering, samt genomförande av totalentreprenader i små och stora projekt. Vår kärnverksamhet och målsättning är att hjälpa kunder gå från tanke till handling genom att erbjuda ett helhetsåtagande från analys till genomförande så kostnadsbesparingar kan realiseras och uppnås.

Vi har PMP-certifierade projektledare och är mycket vana att arbeta med att realisera energi-och underhållsåtgärder genom totalentreprenader. Våra energiingenjörer är både certifierade energiexperter och energikartläggare. Vår organisation har breda erfarenheter och dokumenterade referenser från konsultuppdrag och energi- och upprustningsentreprenader på skolor, förskolor, bostäder, ishallar, lokaler, kontor, sjukhus mm.

Webbplats

Riksbyggen

Riksbyggen – Rum för hela livet

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Vi är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder.

Webbplats

Schneider Electric

Schneider Electric - den globala specialisten inom energihantering och automation

Schneider Electric är en ledande specialist inom digital utveckling av energihantering och automation i hem, fastigheter, datacenter, infrastruktur och industrier. Med närvaro i över 100 länder är Schneider Electric världens ledande företag inom energihantering - mellanspänning, lågspänning, avbrottsfri kraft och automationssystem. Vi erbjuder integrerade lösningar som effektivt kombinerar energi, automation och mjukvara. I vårt globala ekosystem samarbetar vi i vår öppna plattform med ett stort nätverk av partners, systemintegratörer och utvecklare för att leverera realtidskontroll och optimala lösningar. Vårt engagemang för innovation, mångfald och hållbarhet säkerställer att "Life is On” är överallt och för alla.

Webbplats

Shiplake AB

Shiplake AB offers senior advisory to companies with in the area of business development, M&A, valuation and divestments. Interim management, directorates, and other forms of consulting.

Webbplats

Solisten

Expert på byggnadsintegrerade solceller - Utreder, projekterar och levererar.

Webbplats

Solkompaniet

Genom att vara experter på solceller och laddinfrastruktur hjälper Solkompaniet företag och fastighetsägare att bygga det hållbara samhället – från strategi till nyckelfärdiga anläggningar.

Webbplats

Steen & Ström

Steen & Ström är ett skandinaviskt fastighetsbolag med 18 ledande shoppingcenter i Sverige, Norge och Danmark. Steen & Ström är vidare en del av den europeiska köpcentrumägaren Klepierre, med 100 köpcentrum i 12 länder, vilka tillsammans attraherar ca 1,1 biljoner besök per år.

Webbplats

Structor

Structor Miljöteknik AB är en ledande aktör med fokus på kostnadseffektiva och miljömässigt hållbara lösningar. Genom våra tre teknikområden; miljöbedömningar, planer och tillstånd, förorenande områden samt byggnader och arbetsmiljö skapar vi mervärde åt våra kunder med kreativa problemlösningar och kvalitativ metodutveckling. Med våra gemensamma erfarenheter och specialistkompetenser inom byggnader och arbetsmiljö kan vi bland annat erbjuda kunder samordning för miljöbyggnadscertifieringar, miljöinventeringar, rivningsplaner, inomhusmiljöutredningar, byggarbetsmiljösamordning (BAS-P och BAS-U), arbetsmiljöutredningar och riskbedömningar samt arbetsmiljöutbildningar.  

 

Webbplats

Swegon

Swegon - Inomhusklimat som får människor att må, tänka och prestera bättre

Som branschledande aktör har Swegon unika kunskaper om hela byggprocessen. För att kunna välja rätt systemlösning krävs ett övergripande helhetsperspektiv och djup kunskap om byggnadens tilltänkta funktion.

Webbplats

Tida Byggpartner

Tida Byggpartner - från idé till färdig anläggning

Tida planerar, leder och styr byggprojekt. Från tidiga skeden i byggprocessen till produktionsledning på arbetsplatsen.

Webbplats

Wani Energi

Wani Energi - Energilösningar och fastighetsautomation  

Wani Energi AB utvecklar och levererar fabrikats oberoende automationslösningar. Från utredning och konsultation till färdig anläggning. Vårt samarbete resulterar i ökad effektivitet, sänkta kostnader och minskad miljöpåverkan. Inget projekt är för litet eller för stort för oss, vi utför allt från serviceuppdrag till PLC-system för hela fastighetsbestånd samt integration i överordnade styrsystem.       

Webbplats

VentPartner

VentPartner arbetar med inomhusklimat och vi erbjuder kompletta ventilationslösningar med kyla, styr- och övervakning och inte minst service. Idag finns vi på orterna Linköping, Norrköping, Katrineholm, Västerås, Örebro och tillsammans är vi närmare 100 personer.

Våra kunder är framför allt fastighetsägare, byggnadsentreprenörer och industrier. Många av dem är återkommande och vi hjälper dem med allt från kontorshus, sjukhus, badanläggningar, skolor och liknande. Det blir många stora projekt – men vi jobbar med både stort och smått, vi finns även till hands vid minsta servicebehov.

Vi vill vara det självklara valet som samarbetspartner när det gäller inomhusklimat.

Webbplats

Veosol teknik AB

Veosol Teknik AB är ett av Sveriges äldsta SOL och Bioenergiföretag. Med Mellansveriges största serviceavdelning för service av medelstora biobränslepannor når vi en radie av 300km från Örebro. Vår stora satsning på EL från solceller, gör att vi ligger med in i framtiden.

Webbplats

White arkitekter AB

På White är vi drygt 900 medarbetare som skapar arkitektur som engagerar, bidrar till en hållbar livsstil och sätter människan i centrum. Sedan 1951 utmanar vi med nyskapande arkitektur och bygger ett samhälle där alla får utrymme att växa. Och vi gör det tillsammans.

Webbplats

WSP

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi tar ansvar för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur samt Miljö & Energi. I Örebro är vi idag 120 konsulter.

Webbplats

ÅF-Infrastructure AB

ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. Vi skapar hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik. Vår bas är i Europa och våra affärer och kunder finns över hela världen.

ÅF – Making Future.

Webbplats

Örebro kommun

Örebro kommun arbetar för att uppnå mål för minskad klimatpåverkan inom hela kommunens geografiska område. Kommunens klimatstrategi sätter ramarna för arbetet och innehåller mål som omfattar allt från effektivare energianvändning och tillförsel av ny förnybar energi till samverkan med företag, upphandling och samhällsplanering. Fastighetssektorn är viktig i omställningen till ett hållbart samhälle och vi stödjer därför fastighetsnätverkets arbete ekonomiskt och på andra sätt.

Webbplats

Örebro kyrkogårdsförvaltning

Kyrkogårdsförvaltningen är den enhet som under kyrkorådet administrerar begravningsverksamheten och svarar för underhåll och förvaltning av pastoratets tolv kyrkogårdar samt verksamheten vid krematoriet i anslutning till Norra kyrkogården.

Kyrkogårdsförvaltningens målsättning är att erbjuda olika slag av gravplatser i skilda natur- och kulturmiljöer och ge allmänheten bästa tänkbara service samt hålla en hög standard på förvaltningens kyrkogårdar.

Webbplats

Örebro universitet

Örebro universitet är ett modernt lärosäte. Här finns ämnesmässig bredd och internationellt framstående forskning. Vi erbjuder cirka 80 utbildningsprogram och cirka 600 fristående kurser. Totalt är vi ca 1500 anställda och ca 15 000 studenter, sedan har vi förstås våra alumner. Vi deltar i nationella och internationella samarbeten och samverkar med näringsliv, landsting, kommuner och organisationer.

Webbplats

ÖrebroBostäder AB

ÖrebroBostäder AB är Örebros kommunala bostadsföretag som grundades 1946. Sedan 1995 ingår företaget i koncernen Örebro Rådhus AB. Vi hyr ut radhus, villor, lägenheter och lokaler i hela kommunen. Vår affärsidé är att ett erbjuda attraktiva bostäder och lokaler med bredd och variation i god boendemiljö.

Webbplats

Örebroporten Fastigheter AB

Örebroporten Fastigheter AB är ett helägt kommunalt fastighetsbolag. Vår affärsidé är att aktivt utveckla miljöer som stärker Örebro. Bolaget ägs av Örebro Rådhus AB och förvaltar en uthyrbar area om cirka 400 000 kvm. Örebroporten erbjuder ett rikt utbud av lokaler till verksamheter med lokalisering i Örebro kommun. Vi har både gammalt och nytt i vårt bestånd och strävar efter att skräddarsy lokaler efter kundens behov.

Örebroporten har en liten och väl sammansvetsad organisation med ett 30-tal medarbetare. Som fastighetsägare har och tar vi ett stort ansvar för den klimat- och energipåverkan som vår verksamhet medför. Enligt ”Klimatstrategi för Örebro kommun” (antagen 2016) gäller följande klimatmål för Örebroporten:

  • En minskning av energianvändningen från 2014 till 2030 med 40% på el och 15% på fjärrvärme. Så att Örebro kommun som organisation blir klimatneutrala fram till 2030.
  • Samverka för att fjärrkyla och fjärrvärme skall användas på ett mer klimatsmart sätt, genom att samarbeta för att få ner effekttoppar.
  • Ha en årlig produktion av 500 MWh förnyelsebar el via solpaneler eller vindkraft fram till 2020.
  • Arbeta för att klimatbelastningen från byggentreprenader och byggprodukter ska minska.

Webbplats