Fastighetsnätverket logotyp

Kalender

Studiebesök på Änglandaskolan

2019-08-15

Den 15 augusti är vårat första studiebesök efter sommarledigheten. Vi har tillfälle att få se batteri- och solcellssystemet i Änglandaskolan. Änglandaskolan är ett så kallat plusenergihus som producerar mer energi än vad det gör av med. Skolan, med intilliggande idrottshall, har 120 kW installerad solcellseffekt och ett batterilager som kan ge 176 kW. Det unika med de…

Anmälan Läs mer

Energieffektiv ekonomi - Hur hanterar vi klimatförnekare i organisationen

2019-08-20

Fastighetsägare har en enorm potential till att bidra till en miljövänlig klimatomställning i samhället.

Ett utökat fokus på dessa frågor krävs i fastighetsägares ledningsgrupp.

Fastighetsnätverket bjuder in till en andra
Nätverksträff kring energieffektiv ekonomi

Tema: Hur hanterar vi klimatförnekare i organisationen
– Pontus Halldin, miljökonsult WSP leder diskuss…

Anmälan Läs mer

Energimyndighetens nationella sektorstrategier

2019-09-05

Inbjudan till workshop kring Energimyndighetens nationella sektorstrategier

Den lokala och regionala nivån är av avgörande betydelse för klimatomställningen. Energimyndigheten har identifierat Fastighetsnätverket som ett gott exempel för systematiskt energiarbete kopplat till bebyggelsen och för ett hållbart och flexibelt och robust energisystem.

För att klara klimato…

Anmälan Läs mer

Plattformsträff 10

2019-09-10

Vi kommer att gå igenom fallstudier och hålla diskussioner. Programmet uppdateras framöver

Plats: Folktandvården Eyra konferens, Orvar Bergmarks plats 1, Örebro

Tid: 20 sep, kl. 10:00 - 12:00

Det bjuds på lunch på Sobi efter träffen.

Anmälan Läs mer

Cirkulär ekonomi och flexibla kontorslösningar

2019-09-18

Onsdag den 18 september inspirerar Moelven Modus ansvarige för cirkulär ekonomi, Peder Welander, till att tänka nytt och se möjligheter.

Anders Ejdeholt från White Arkitekter kommer och talar: ”Arbeta hemma, på caféet eller varför inte på jobbet?” Idéer om det aktivitetsbaserade arbetssättet.

” I en cirkulär ekonomi utformas produkter, tjänster och affärsmodeller som …

Läs mer