Fastighetsnätverket logotyp

Kalender

Energimyndighetens nationella sektorstrategier

2019-09-05

Inbjudan till workshop kring Energimyndighetens nationella sektorstrategier

Den lokala och regionala nivån är av avgörande betydelse för klimatomställningen. Energimyndigheten har identifierat Fastighetsnätverket som ett gott exempel för systematiskt energiarbete kopplat till bebyggelsen och för ett hållbart och flexibelt och robust energisystem.

För att klara klima…

Anmälan Läs mer

Plattformsträff 10

2019-09-10

Vi kommer att gå igenom fallstudier och hålla diskussioner. Programmet uppdateras framöver

Plats: Folktandvården Eyra konferens, Orvar Bergmarks plats 1, Örebro

Tid: 20 sep, kl. 10:00 - 12:00

Det bjuds på lunch på Sobi efter träffen.

Anmälan Läs mer

Cirkulär ekonomi och flexibla kontorslösningar

2019-09-18

Onsdag den 18 september inspirerar Moelven Modus ansvarige för cirkulär ekonomi, Peder Welander, till att tänka nytt och se möjligheter.

Anders Ejdeholt från White Arkitekter kommer och talar: ”Arbeta hemma, på caféet eller varför inte på jobbet?” Idéer om det aktivitetsbaserade arbetssättet.

” I en cirkulär ekonomi utformas produkter, tjänster och affärsmodeller so…

Läs mer