Fastighetsnätverket logotyp

Kalender

Välkommen till Fastighetsnätverkets årsstämma 2019

2019-03-21

Tiden rullar på och det är dags för en ny årsstämma för Fastighetsnätverkets 2019 års verksamhet. Under 2018 har Fastighetsnätverket genomfört många spännande aktiviteter och studiebesök och flera spännande fallstudier pågår.

Kom och gör din röst hörd, det är ni som har kunskapen, ser potentialen och behoven för att utveckla Fastighetsnätverket vidare.

Vi samlas kl …

Anmälan Läs mer

Studiebesök nya H-huset, USÖ

2019-03-29

Den 29 mars har vi chansen att få se H-huset vid USÖ som är under byggnation. H-huset är ett enormt projekt där det ställs stora krav på byggnaden för att uppfylla de behov som sjukhusverksamhet kräver och med målsättning att certifieras i enlighet med Miljöbyggnad nivå guld.

Om man innehar skyddsutrustning dvs varselväst, godkänd hjälm med hakband och skyddsglasögon…

Anmälan Läs mer

Spillvärmeåtervinning från avloppsvatten - Plattformsträff 8

2019-04-02

Martin Johem från Ecoclime kommer och berättar om hur eran organisation kan återvinna energi från avloppsvatten. Enligt Ecoclime kan upp till 95 % av värmen från tappvarmvattnet återvinnas. Det finns möjligheter att spara mycket energi.

Plats: Folktandvården Eyra konferens, Orvar Bergmarks plats 1, Örebro

Tid: 2 April, kl. 10:00 - 12:00

Det bjuds på lunch på Sobi e…

Anmälan Läs mer

Workshop - Byggnaden som balanserar elnätet

2019-04-10

Framtidens elenergi kommer till stor del att produceras av förnybara källor. Källor som ger varierande produktion vilket ställer höga krav på kraftbalansering i näten. Smarta nät kombinerat med lokal energilagring kan jämna ut effektuttaget. Framtidens byggnader kommer vara en del i det nya balanserande elnäts-systemet.

Fastighetsnätverket bjuder in till en halvdags …

Anmälan Läs mer

Plattformsträff 9

2019-05-21

Vi kommer att gå igenom fallstudier och hålla diskussioner. Programmet uppdateras framöver

Plats: Folktandvården Eyra konferens, Orvar Bergmarks plats 1, Örebro

Tid: 21 maj, kl. 10:00 - 12:00

Det bjuds på lunch på Sobi efter träffen.

Anmälan Läs mer

Plattformsträff 10

2019-09-10

Vi kommer att gå igenom fallstudier och hålla diskussioner. Programmet uppdateras framöver

Plats: Folktandvården Eyra konferens, Orvar Bergmarks plats 1, Örebro

Tid: 20 sep, kl. 10:00 - 12:00

Det bjuds på lunch på Sobi efter träffen.

Anmälan Läs mer