Fastighetsnätverket logotyp

Kalender

Lunchföredrag: Vad ger elbolagen för din solel?

2019-05-27

Den 27 maj bjuder Energikontoret Region Örebro län in till en konferens med bland annat utställning av energismarta bilar. På lunchen bjuder vi på ett föredrag om vad olika elbolag ger för solelen du säljer på elnätet. 

Plats: Örebro Truckstop

Tid: 27 maj, 11:30 - 13:00

Mer information, anmälan och fler aktiviteter inom Soldagarna 2019 finns på www.regionorebrola…

Anmälan Läs mer

Energifrågan i byggprocessen enligt PBL

2019-06-17

Många kommuner och byggherrar verkar på olika sätt för energieffektivt byggande. I takt med att byggreglerna skärps blir det allt viktigare att säkerställa att byggnader faktiskt lever upp till både minimiregler och högre krav från byggherrarna. Det främjar också en seriös konkurrens.

Syftet med dagen är att presentera ett förslag till vägledning för att stärka proces…

Anmälan Läs mer

Plattformsträff 10

2019-09-10

Vi kommer att gå igenom fallstudier och hålla diskussioner. Programmet uppdateras framöver

Plats: Folktandvården Eyra konferens, Orvar Bergmarks plats 1, Örebro

Tid: 20 sep, kl. 10:00 - 12:00

Det bjuds på lunch på Sobi efter träffen.

Anmälan Läs mer