Fastighetsnätverket logotyp

Värmeåtervinning ur avloppsvatten

  • Värme från varmvatten som spolas ner i avloppet kan återvinnas

    Värme från varmvatten som spolas ner i avloppet kan återvinnas

Uppvärmning av tappvarmvatten är en stor energianvändare i många fastigheter. Här finns en potential att återvinna den energi som annars spolas ner i avloppet.

Gott exempel:

I Vasakronans fastighet Pennfäktaren har de testat värmeåtervinning från avloppet. Här kan du läsa hur de gjorde och vad projektet gav för resultat.

Projektet HÅVA ska utreda om värmeåtervinning ur avloppsvatten kan implementeras i stor skala utan att få för stora negativa konsekvenser för avloppssystemet och miljön.