Fastighetsnätverket logotyp

Värmeåtervinning ur avloppsvatten

  • Värme från varmvatten som spolas ner i avloppet kan återvinnas

    Värme från varmvatten som spolas ner i avloppet kan återvinnas

Uppvärmning av tappvarmvatten är en stor energianvändare i många fastigheter. Här finns en potential att återvinna den energi som annars spolas ner i avloppet.

Goda exempel:

I Vasakronans fastighet Pennfäktaren har de testat värmeåtervinning från avloppet. Här kan du läsa hur de gjorde och vad projektet gav för resultat. En av slutsatserna är att värmeväxlarnas möjlighet att effektivt återvinna värme ur avloppet beror på hur stort flödet av avloppsvattnet är, där förmågan är bättre vid lågt flöde. Det finns också förslag på att projektera avstängningsventiler och överfall för att möjliggöra rening och förebygga nedsmutsning och stopp i avloppssystemet.

Projektet HÅVA ska utreda om värmeåtervinning ur avloppsvatten kan implementeras i stor skala utan att få för stora negativa konsekvenser för avloppssystemet och miljön.

Företaget Ecoclime är en leverantör som erbjuder energiåtervinning av avloppsvatten. De presenterade sin lösning på en av Fastighetsnätverkets plattformsträffar.

Varför värmeåtervinning ur avloppsvatten?

Läs mer

Hur fungerar det?

Läs mer

Finns problem med värmeåtervinningen?

Läs mer