Fastighetsnätverket logotyp

Solel - samverkan mellan hyresgäster och fastighetsägare

  • Solceller Foto: Solkompaniet

    Solceller Foto: Solkompaniet

Investeringsunderlag för solel – samverkansmöjligheter mellan hyresgäster och fastighetsägare.

Att investera i solel blir alltmer intressant och lönsamt. Men hur gör en som miljömedvetet företag för att få solel på ett tak som ägs av annan part? Ett sätt är att hyresgästen och fastighetsägaren avtalar om ett hyrespålägg till det befintliga hyresavtalet.

Flera möjligheter till finansiering

Det finns olika möjligheter att finansiera en gemensam investering i solel med en normal återbetalningstid på mellan 10 till 15 år. Först bör fastighetens förutsättningar för solelproduktion utredas. Med det som grund tas en för fastighetsägare och hyresgäst gynnsam finansieringslösning fram. Kostnader och tekniska detaljer regleras som tillägg i hyresavtalet.

Samverkan för investering

När WSP som hyresgäst önskade solel samverkade demed fastighetsägaren Klövern i Örebro. Ett avtal tecknades där Klövern äger solelanläggningen och intäkterna som solelproduktionen medför tillfaller WSP. Investeringen har hanterats genom att WSP får ett hyrestillägg i befintligt hyresavtal. Nivån på hyrespålägget bygger på en ekonomisk analys av hur kostnader och intäkter fördelar sig över tid under anläggningens livslängd. Denna typ av avtal skulle också kunna gälla för andra typer av miljöåtgärder i fastigheter där hyresgäst och fastighetsägare har ett gemensamt intresse.

Vill du veta mer om hur du kan göra för att som lokalhyresgäst få tillgång till solel, läs mer i pdf nedan.