Fastighetsnätverket logotyp

Satsa på solel

  • Polykristallina solceller

    Polykristallina solceller

Satsa på solel

Att investera i solel blir alltmer intressant och lönsamt. Investeringskostnaderna har minskat och installation av solel är ett bra sätt att marknadsföra företagets miljöprofil. Här få du information och hänvisningar till underlag och stöd för olika delmoment för att du ska kunna etablera solel.

Hur går jag tillväga?

Det finns flera möjliga affärsmodeller för solel. Med tillräckligt stora takytor och möjlighet att finansiera en anläggning är den enklaste och det mest lönsamma alternativet att installera solel i egen regi. Sol i Väst har tagit fram tre steg för hur du skaffar en solcellsanläggning som fastighetsägare.

Steg 1: Förstudie och lönsamhet

Undersök förutsättningarna för en solcellsanläggning; hitta en bra yta, se på skuggning och se över takets hållbarhet om det gäller en takinstallation. Ni kan redan fundera på att dimensionera anläggningen, till exempel vilket elbehov ni kan tillgodose och om det finns några relevanta regelverk eller bidrag som påverkar (se nedan). Är det något särskilt ni vill utreda kan ni göra en förstudie. 

Det är bra att i ett tidigt skede ta in offerter från olika leverantörer som kan se över era förutsättningar för solel. Ta in referenser från deras tidigare installationer, det säkerställer att det är en seriös aktör som gör ett bra jobb. Åk gärna ut på besök hos någon som har skaffat solpaneler redan under planeringsfasen och lär av deras erfarenheter. 

Så fort ni har offerter och en uppfattning om hur stor anläggning ni ska ha och vad den kostar kan ni ansöka om investeringsstödet, ni säkrar då er köplats. 

I planeringsfasen ska ni också se över säkerhet för installationen (se nedan). 

Steg 2: Upphandling

Oavsett om du omfattas av lagen om offentlig upphandling eller inte är det viktigt att ställa krav så att du får en bra solcellsanläggning. 

Gott exempel:

Örebrobostäder har ett väl genomarbetat underlag som har legat till grund för alla deras solelinstallationer. Ta del av denna här:

Steg 3: Installation och drift

Du eller solcellsleverantören ska kontakta elnätsägaren. För försäljning av överskottsel kan du välja elhandelsbolag, där är det smart att se över hur mycket olika bolag ger betalt för överskottselen.

För att garantera solcellsanläggningens funktion, drift och säkerhet ska den besiktigas.

Säkerhet

Genom att använda en certifierad elinstallatör och solcellsinstallatör säkerställer du att solelanläggningen uppfyller krav på elsäkerhet och ett montage utan att försämra takets tätskikt. Brandsäkerhet är generellt inget problem för solelanläggningar. Det är bra med skyltning och installation av strömbrytare för att kunna stänga av anläggningen. Installerar du batterier, kan andra åtgärder vara viktiga.

Detta behöver du göra:

  1. Undersök om det finns särskilda villkor för ditt försäkringsbolag med installationen.
  2. Kontakta din räddningstjänst i ett tidigt skede om du ska projektera omfattande anläggningar.
  3. Ta in referenser på tidigare installationer från leverantören i offertunderlaget, och ställ krav på skyltning/brytare som behövs enligt räddningstjänsten.
  4. Du har ansvar för att elinstallationerna görs av ett företag som är behörigt och registrerat hos Elsäkerhetsverket. Ansvaret kan också fördelas på olika sätt beroende på hur solcellsanläggningen har upphandlats. 

Regelverk och bidrag

Solcellsinstallationer omfattas av en del lagar och regler, men det finns också vissa undantag för förnybar energi och för småskalig elproduktion och en mängd olika bidrag och stöd. Detta kan vara relevant till exempel för hur du planerar och dimensionerar din solcellsanläggning. 

Gott exempel:

Region Uppsala har skrivit ett PM om hanteringen av energiskatt vid större solcellsinstallationer. Läs deras frågeställningar och lärdomar här:

Såhär kan du finansiera solelanläggningar

Samverkansavtal mellan hyresgäst och fastighetsägare

För hyresgäster som vill installera solel, stärka sin miljöprofil och minska sina driftkostnader kan de upprätta ett samverkansavtal med fastighetsägaren.

Gott exempel:

WSP har tillsammans med fastighetsägaren Klövern i Örebro upprättat ett hyrestilläggsavtal för att installera solel.

Hyr eller leasa din solelanläggning

Det finns ännu fler möjligheter för dig som fastighetsägare att använda solel. Till exempel kan du hyra eller leasa din anläggning, eller ha ett elköpsavtal där en tredje part äger solcellerna och du betalar för solelen per kWh.

Vill du veta mer?

På Framtidens solels hemsida finns en hel del filmer för information och inspiration.

Gott exempel:

På Framtidens solels hemsida finns referensobjekt med företag inom olika branscher som har installerat solel, bland annat fastighetsbolag. 

Är du också intresserad av att installera laddplatser?