Fastighetsnätverket logotyp

Investera i laddplatser

  • Laddplats för elbilar, Sjöängen i Askersund

    Laddplats för elbilar, Sjöängen i Askersund

Investera i laddplatser

Vi ser allt fler elbilar i fordonsflottan och intresset för att installera laddplatser har ökat hos fastighetsägare och föreningar. Här får du information om hur du etablerar laddplatser och får inspiration från andra som gått igenom processen.

Hur går jag tillväga?

Fastighetsägarna i Stockholm presenterar hur fastighetsägare och bostadsrättsföreningar ska gå tillväga för att installera elbilsladdning. 

Riktlinjer

Det är bra att ta fram riktlinjer för planering av laddinfrastruktur för att skapa flexibilitet och underlätta eventuell utbyggnad.

Gott exempel:

Säkerhet

Som alla elektriska installationer är det viktigt att laddplatserna följer regelverk för elsäkerhet och brandföreskrifter. Detta behöver du göra:

  1. Undersök om det finns särskilda villkor för ditt försäkringsbolag med installationen.
  2. Kontakta din räddningstjänst i ett tidigt skede om du ska projektera omfattande anläggningar.
  3. Ta in referenser på tidigare installationer från leverantören i offertunderlaget, och ställ krav på det som behövs enligt räddningstjänsten.
  4. Du har ansvar för att elinstallationerna görs av ett företag som är behörigt och registrerat hos Elsäkerhetsverket. Ansvaret kan också fördelas på olika sätt beroende på hur solcellsanläggningen har upphandlats. 

Finansieringsmöjligheter

Det finns olika sätt att ta betalt för uppladdning av elbilar, mjukvaran är ofta inbyggd i laddstationen. Det är bra att förbereda laddstationen för betalning även om det inte är aktuellt från start.

En investering i laddplatser kan finansieras genom Klimatklivet. Klimatklivet ges till klimatsmarta åtgärder och ger omkring 40 procent i bidrag, baserat på innehåll och företagets storlek. Kontakta Länsstyrelsen om du har frågor. 

Planera för framtiden

Det är tekniskt möjligt att batterier i elbilar kan integreras som en del av byggnadens energisystem. Därigenom bidrar de till att balansera byggnadens elanvändning och minskat effektbehov. Fortfarande utreds juridiska frågor om exempelvis försäkring och ansvar, men många förväntar sig att detta kommer att komma i framtiden. Det kan därför vara smart att ha laddplatser som är förberedda för att både kunna ladda upp och ur batterierna i elbilarna redan nu.

Är du också intresserad av solel?

Läs vår utförliga guide om solel här.