Fastighetsnätverket logotyp

Hållbarhet - ur flera olika perspektiv

Det kan ju kännas som en självklarhet att arbeta för lika möjligheter och ickediskriminering på ett företag, men det kanske inte alltid är så enkelt som det verkar. Här kommer ett par konkreta tips för att få in ett bredare hållbarhetstänk i ditt dagliga arbete. 

Ha alltid det här i åtanke

Varje gång du ska kommunicera externt med en kund, med en hyresgäst, med en underleverantör eller med en konsult kan det vara bra att tänka på vad du säger och vilket budskap du sänder ut. Tänk på att försöka återspegla samhället i allt du gör, i de bilder du skickar och i de texter du skriver. Människor är olika avseende kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder. Låt det märkas. När kommunikationen känns normbrytande och inkluderande känner sig människor mer accepterade för vilka dem är. 

Nedan kan du se en checklista med konkreta tips för hur du kan tänka mer hållbart. 

Material med fler tips

Skriftlig kommunikation

Cirka 25 % har läs- eller skrivsvårigheter i Sverige, därför är det viktigt att vi alla tar ansvar för att skriva texter på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Här presenteras ett par knep att ta till ifall du vill skriva en mer tillgänglighetsanpassad text.

Läs mer

Bildspråk

Alla människor är olika, så låt det representeras i ditt val av bilder. Första intrycket av en bild styr den fortsatta tolkningen. Ta bildspråket på allvar och se varje bild som en kommunikativ möjlighet, oavsett om den hör till en informationstext eller är en del av ett kreativt innehåll. Bilden sätter tonen.

Läs mer

Möteskommunikation (möten, workshoppar, seminarier)

När du arrangerar möten och konferenser finns det mycket du kan göra för att alla ska kunna både delta och medverka. Det innebär bland annat att välja en möteslokal som personer med begränsad rörelseförmåga kan komma in i och använda. Det är också viktigt att undvika starkt doftande blommor och parfymer som kan framkalla allergi. Föreläsarna behöver informeras om vikten av att beskriva bilder och läsa upp texter när de visar en presentation. En mer detaljerad checklista för tillgängliga möten.

Läs mer