Fastighetsnätverket logotyp

Bättre uppföljning av energiprestanda vid nybyggnation

Det finns många byggnader som inte klarar kraven på energiprestanda enligt byggreglerna. Det bidrar till högre energikostnader bristfällig uppföljning ger också en skev konkurrens mellan entreprenörerna. Här får du tips och inspiration på vad du kan göra som beställare för att säkerställa energikraven.

Gott exempel: Dur-metoden

Läs mer

Många byggnader klarar inte kraven på energiprestanda

Läs mer

Hur fungerar uppföljningen av energiprestanda i byggprocessen idag?

Läs mer

Möjligheter att förbättra uppföljningen för beställare

Läs mer