Fastighetsnätverket logotyp

Renat värmesystem, så klart

Örebroporten utreder vilken betydelse ett renare värmesystem har för underhållsåtgärder och effektivare värmeanvändning i Mellringe.

Örebroporten vill undersöka olika möjligheter för att minimera korrosionsangrepp och igensättningar i ledningar. Det finns idag olika metoder och tekniker för att få ett renare värmesystem. Det kan medföra en bättre värmeöverföringspotential i systemens värmeväxlare samt minska behovet av underhåll och förlänga livslängden för värmesystemet.

Fallstudien syftar till att genom fält test i Mellringe utvärdera olika tekniker för renare värmesystem för att få svar på hur det påverkat underhållsåtgärder för värmesystemet. Vidare vill Örebroporten se om det också medför en energieffektivisering.

Mer information om pågående fallstudie hittar ni i bifogad fil.