Fastighetsnätverket logotyp

Örebroporten - Energieffektiv idrottshall genom dygnslagring av spillvärme (LÅGAN)

  • Tybblelundhallen - En framtida energieffektiv idrottshall med dygnslagring av värme

    Tybblelundhallen - En framtida energieffektiv idrottshall med dygnslagring av värme

I den nya Tybblelundshallen kommer värme lagras under dygnet och minska byggnadens värmebehov

Örebroporten vill nyttja spillvärme från duschar och ventilation. Det tillsammans med annan värme ska lagras över dygnet i byggnadens bottenplatta. Projektet syftar till att utvärdera potentialen för minskad energianvändning genom byggnadens utformning och tillhörande värme- och styrsystem. Projektet är föreslaget att drivas i samverkan med LÅGAN och ska ge svar på följande.

  • Bottenplattans förmåga att hantera dygnslagring av värme och potential till driftoptimering som det medför
  • Potential till återvinning av duschvatten med värmeväxlare och minskad energianvändning för varmvattenbehov
  • Följa hur temperaturen i borrhål förändrar sig över tid på tre olika djup.

Projektet bedöms ha goda förutsättningar för spridning då antalet idrottshallar ökar framöver. Därtill bedöms utvärderingen av förmågan att hantera dygnslagring av värme kunna tillämpas till andra verksamheter.

Mer information om förslag* till utvecklingsprojekt hittar du i bifogad fil.

*Utvecklingsprojekt sker i samverkan med nätverket LÅGAN och ansökan har ännu inte beviljats