Fastighetsnätverket logotyp

Örebro kommun - Vad energikloka bostadsrättsföreningar uppnådde

  • Bostadsrättsföreningen Asken

    Bostadsrättsföreningen Asken

  • Bostadsrättsföreningen Egen härd

    Bostadsrättsföreningen Egen härd

  • Bostadsrättsföreningen Stallmästaren

    Bostadsrättsföreningen Stallmästaren

Ett systematiskt energiarbete minskade bostadsrättsföreningars driftkostnader

Potentialen till energieffektivisering inom bostadsrättsföreningar är generellt stor. Fallstudien syftade till att utvärdera och sprida utfallet av tidigare projekt av Örebro kommun tillsammans med fyra involverade bostadsrättsföreningar. Tidigare projekt presenterade åtgärder för energieffektivisering motsvarande 545 MWh per år.

Fallstudien har gett svar på vilka åtgärder som genomfördes och vilka faktiska resultat som uppnåddes. Totalt har de tre bostadsrättföreningar som genomfört åtgärder minskat sin årliga energianvändning med 217 MWh.

Involverade föreningar har lyft fram att projektet varit en viktig dörröppnare för deras systematiska energiarbete. Målsättningen är att resultat och arbetsmetodik ska spridas för att fler föreningar ska intensifiera sitt energiarbete.

Läs gärna vidare i fallstudiens slutrapport, tillhörande presentation, tidigare projektansökan samt Örebro kommuns bakomliggande projektrapport via länkarna nedan.