Fastighetsnätverket logotyp

Melins Fastighetsförvaltning: Butikskyla, ett värmande system

Livsmedelsbutikens kyla bidrar till att uppvärmning av bostäder i samma byggnad.

Går det att ta tillvara på förlustvärmen från en kylanläggning? Finns det olika alternativ till tekniska lösningar? De frågorna står Melins fastighetsförvaltning inför just nu. Kylanläggningen hos en av deras lokalhyresgäster, ICA Maxi i Kumla, skickar idag värmen rakt ut i luften. Den värmen kan istället användas för bostäders behov av värme och varmvatten i samma byggnad. ICA Maxi står inför ett byte av nuvarande kylanläggning och Melins ser möjligheter till samverkan med hyresgästen för energieffektivisering och klimatnytta. 

"Butikskyla ett värmande system" syftar till att presentera förslag på en enkel, driftsäker anläggning som även ger lägre driftkostnader. Målet är att hitta en grund för incitamentsavtal som bidrar till att både hyresgäst och fastighetsägare kan fördela vinsten som energieffektiviseringen medför. 

Läs mer om pågående fallstudien i bifogade fil.