Fastighetsnätverket logotyp

MDH och Futurum - Energi på menyn

I Futurums kök kan åtgärder tillsammans med kökspersonal minska elanvändningen med 10 procent!

Tidigare studier visar att elanvändningen i storkök kan minska med 50 procent varav beteendeförändring hos kökspersonal kan uppgå till 10 procent.

I Futurums nya skolor och förskolor finns undermätning installerad som mäter den el som går åt till kök. Sju av Futurums förskolors kök har samma utformning och utrustning men elanvändningen varierar mellan 20 till 50 procent. I fallstudien Energi på menyn undersöks till vilken utrustning elen används. Fallstudien har även undersökt hur användningsmönstren påverkar elanvändningen i köket.

Utifrån intervjustudie och mätning av effekt- och elanvändning konstateras att utrustningen är energieffektiv. Åtgärder för att förändra hur utrustningen används bedöms kunna innebära en energieffektivisering med ca 10 procent. Det innebär en minskad elanvändning med ca 14 750 kWh per år. Med antagande om att identifierade åtgärdsförslag genomförs för samtliga skolkök av Futurums idag ca 80 förskolor skulle elanvändningen kunna minska med 200 000 kWh per år.

För större och äldre kök bedöms potentialen till energieffektivisering vara större. Den typen av undersökningar skulle kunna genomföras i form av studentprojekt eller examensarbete exempelvis tillsammans med Mälardalens högskola.

Läs gärna vidare i fallstudiens slutrapport, tillhörande presentation, via länkar nedan.