Fastighetsnätverket logotyp

Karlskoga Folkhögskola - Flexibelt värme- och ventilationsystem

Behovsanpassad värme- och ventilation på Karlskoga Folkhögskola kan minska energianvändningen med 24 procent.

Den här fallstudien syftar till att undersöka huvudbyggnadens, internatets och vandrarhemmets värme- och ventilationssystem. Det har också varit intressant att räkna på lämpliga åtgärdsförslag. Karlskoga folkhögskola har i likhet med många andra fastighetsägare lokaler som används olika mycket under året.

Efter genomfört platsbesök föreslås åtgärder för injustering av värme- och ventilationssystem samt en modernisering av huvudbyggnadens ventilationssystem. Åtgärderna bedöms totalt kunna minska Karlskoga Folkhögskolas energianvändning med 24 procent, årligen spara 313 000 kr och ge upphov till minskade klimatutsläpp motsvarande 38 ton CO2-ekvivalenter.

Uppskattad investering för att genomförande av åtgärder uppgår till drygt 1,8 miljoner kronor och är lönsam enligt de lönsamhetsbedömningar som Karlskoga Folkhögskola ställer. Förutsättningarna är därmed goda att Karlskoga går vidare med genomförande av föreslagna åtgärder viket Fastighetsnätverket följer med intresse.

Läs mer i Fallstudiens slutrapport, tillhörande presentation och tidigare projektansökan, nedan.