Fastighetsnätverket logotyp

Futurum fastigheter AB - Förändrade hyresgrundande investeringar för lågenergibyggnader (LÅGAN)

Ett utvecklingsprojekt som visar hur man bygger energieffektiva och bra skolbyggnader och samtidigt bibehåller en låg hyreskostnad.

För byggnader som skolor och förskolor är det speciellt viktigt att hålla nere hyresnivån. Det här utvecklingsprojektet syftar till visa på hur byggnadens hyra påverkas av bedömning om hyresgrundande investering samt driftkostnad som bedöms baserat på schabloner respektive planerad utformning av byggnaden.

Mer information om förslag* till utvecklingsprojekt hittar du i bifogad fil.

*Utvecklingsprojekt sker i samverkan med nätverket LÅGAN.