Fastighetsnätverket logotyp

Byggnadsfirman Lund - Ett systematiskt Energiarbete

Byggnadsfirman lund vill bedriva ett systematiskt energiarbete.

Många fastighetsägare har stor potential till energieffektivisering i sitt bestånd. Fallstudien syftar till att hitta åtgärder för energieffektivisering som går att genomföra för en större del av fastighetsägarens bestånd. Underlaget ska utgöra grund för att fastighetsägare ska kunna driva ett mer långsiktigt och systematiskt arbete för energieffektivisering.

 

Mer information om pågående fallstudie hittar ni i bifogad fil