Fastighetsnätverket logotyp

Fastighetsnätverket är till för dig som arbetar med energi- och miljöfrågor i fastighetsbranschen som förvaltare, driftstekniker, konsult, arkitekt, bostadsrättsförening, installatör, VD eller annat. Vill du bli medlem? Klicka här.

Fastighetsnätverket är till för dig som arbetar med energi- och miljöfrågor i fastighetsbranschen som förvaltare, driftstekniker, konsult, arkitekt, bostadsrättsförening, installatör, VD eller annat. Vill du bli medlem? Klicka här.

Nyheter

Vi lär oss för att lära andra

2019-05-15

Arbete pågår för att öka kunskap och attraktion för fastighetsbranschen.

Läs mer

Vad motiverar dig till att agera?

2019-05-15

”Det handlar inte om oss, det handlar om våra barn. Vi kommer att agera mer kraftfullt när vi vet va…

Läs mer

Byggnader som balanserar elnätet

2019-04-10

Maximera investeringen med hjälp av ett batterilager som kan flytta energi i tid, kapa effekttoppar …

Läs mer

Kalender

Lunchföredrag: Vad ger elbolagen för din solel?

2019-05-27

Den 27 maj bjuder Energikontoret Region Örebro län in till en konferens med bland annat utställnin…

Läs mer

Energifrågan i byggprocessen enligt PBL

2019-06-17

Många kommuner och byggherrar verkar på olika sätt för energieffektivt byggande. I takt med att bygg…

Läs mer

Plattformsträff 10

2019-09-10

Vi kommer att gå igenom fallstudier och hålla diskussioner. Programmet uppdateras framöver

Plats: F…

Läs mer

Inspiration

Vattensparande åtgärder

I Sverige använder vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn. Det blir stora volymer på t…

Läs mer

Förvärmning av ventilationsluft

Genom att förvärma ventilationsluft kan ni öka värmeväxlarens livslängd, minska energianvändningen o…

Läs mer

Värmeåtervinning ur avloppsvatten

Uppvärmning av tappvarmvatten är en stor energianvändare i många fastigheter. Här finns en potential…

Läs mer